Blesková povodeň postihla Trutnov v pátek 14. srpna. Český hydrometeorologický ústav tehdy zaznamenal úhrn srážek 41,8 mm. Druhá povodeň zasáhla Trutnovsko v neděli 23. srpna.

V Trutnově se opravují cesty, hráze, přepady a odstraňují naplaveniny. "Reagovali jsme ještě v den povodně. Zasaženým domácnostem jsme zapůjčili vysoušedla a zdarma přistavili velkokapacitní kontejnery, kam lidé ukládali naplavený odpad a odpad ze zatopených zahrad a domů. Technické služby Trutnov provedly čištění komunikací, výpustních zařízení a hrází od naplavenin. Nyní opravujeme škody, které voda napáchala na městském majetku," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Opravy se týkají erozních rýh u několika místních komunikací, propadající se klenby u vyústění zatrubněného potoka do toku řeky Úpy, propadu komunikace Svažitá, pod kterou je zatrubněný Kacířský potok.

Opravovat se budou také poškozená odvodnění u místních komunikací na Bojišti, v Bohuslavicích u Trutnova, ve Volanově, na Kacíři, Nových Dvorech a poškozené propustky a mostky na dalších místech.

"V současné době dokončuje firma Kampa - Marynka, která měla jako jediná z vyzvaných společností volné kapacity, opravu poškozené hráze u vodní nádrže č. 1 v Dolcích za 372 tisíc korun. Poté opraví dva úseky poškozené komunikace v ulici Svojšova, kde se v zatáčce a u památníku utrhl svah mezi potokem a komunikací. To vyjde na 462 tisíc korun," upřesnil trutnovský starosta. Město bude v dalších opravách pokračovat i přes zimní měsíce.