Vedle významných historických budov, galerií, muzea, základní umělecké školy, Janská kaple či památníku generála Gablenze byl otevřený také areál Technických služeb a Lesů a parků Trutnov.

V kostele Narození Panny Marie se konala mše věnovaná výročí města. Trvala necelých čtyřicet minut. Trutnovský arciděkan Ján Kubis se v ní zaměřil na město a přání do budoucnosti. Použil přitom úryvek ze slavného Exupéryho knihy Malý princ o tom, jak je důležité mít kořeny, někam patřit, že jen tak snadněji dokážeme uskutečnit hodně dobrých věcí.

V kině se promítala premiéra filmu o drakovi, ve staré radnici se mohli lidé podívat na dokument o trutnovském malíři Miloši Trýznovi, který v prostorách radnice vystavil vlastní kresby. Dveře otevřel také Haasův palác, dnešní sídlo ZUŠ, kde si žáci a učitelé připravili několik hudebních vystoupení.

V Muzeu Podkrkonoší byla již ve čtvrtek zahájena výstava Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky. Galerie města Trutnova lákala na novou výstavu Krajiny moří, výběr děl tradiční krajinomalby, která je o víkendu také otevřena.