Otevření vylepšeného lesoparku provázela bezpečnostně preventivní akce Městské policie Trutnov, do které se aktivně zapojily děti. Vyzkoušely si, jak vypadá sebeobrana nebo výzbroj a zbraně strážníků.

Při revitalizace lesoparku v Šestidomí město nahradilo vyšlapané, bahnité a kluzké cesty upravenými štěrkovými pěšinami. Stávající vzrostlá zeleň byla ošetřena, staré, suché a poškozené stromy vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. Cílem radnice bylo vybudovat příjemné místo k relaxaci a aktivnímu odpočinku.

"Snažíme se dlouhodobě investovat do kvality života našich občanů. Toto místo je zároveň důležitou spojnicí mezi sídlištěm na Šestidomí, Základní školou V Domcích a nákupním centrem. Kromě úpravy zeleně a povrchu jsme sem také nově přidali cvičební prvky pro seniory a herní prvky pro děti. Nechybí ani z hlediska environmentální výchovy oblíbené broukoviště," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.