„Pokud občané v této části Zelené Louky řeknou, že tam parkovací dům nechtějí, budeme hledat parkovací místa jinde. Nicméně jinde jich nenajdete takové množství na jednom místě, které je již zastavěné a nezasáhne do zeleně,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Na Zelené Louce je parkovacích míst dlouhodobý nedostatek. Potvrdil to letošní několikaměsíční průzkum mezi obyvateli, kteří navýšení počtu míst označili jako jednu z hlavních priorit sídliště. Průzkum byl prvním krokem města v jeho snaze o celkovou revitalizaci hustě osídlené lokality.

Parkovací dům pro 250 míst plánuje radnice vybudovat na místě současného parkoviště vedle nákupního centra CityMarket. Náklady na výstavbu se pohybují kolem 180 milionů korun. Po zastavění stávajícího parkoviště by to znamenalo pro Zelenou Louku nárůst zhruba o 150 míst. "Využívání parkovacího domu musí být bezplatné, protože to je základní předpoklad toho, aby v něm lidé parkovali," zdůraznil starosta Trutnova.

Radnice chce požádat o dotaci, na stavbu parkovacího domu by mohla dostat až 80 milionů korun. Dotační výzva se otevře v prosinci a čím dříve se do ní město přihlásí, tím větší má šanci získat výraznější objem peněz. „Dotační výzva je průběžná, což znamená, že se může stát, že v lednu bude možnost získat peněz výrazně méně, nebo se může také stát, že o tuto příležitost přijdeme,“ konstatoval Rosa.

Rozhodnou schůze

Město má zpracovanou architektonickou studii od náchodského Atelieru Tsunami. Lokalita by splňovala podmínky dotace. Kvůli možnosti přihlásit se v prosinci o dotaci chtělo město urychlit proces projektové dokumentace. Narazilo však na odpor části obyvatel Zelené Louky.

„K výstavbě parkovacího domu v prostoru parkoviště u nákupního centra CityMarket na sídlišti Zelená Louka mají představenstva tří okolních samospráv vážné výhrady z hlediska jeho umístění v okolní zástavbě i kvůli zrušení stávajícího kvalitního parkoviště. Představenstva zainteresovaných samospráv se proto postavila proti plánu výstavby parkovacího domu v navržené lokalitě. Naše výhrady jsme sdělili vedení města,“ poskytlo Deníku vyjádření představenstvo společenství vlastníků jednotek SVJ 508-509, SVJ 510-512 a bytového družstva (BD) v Pampeliškové ulici.

„V současné době probíhají v tomto ohledu jednání, která považujeme za seriózní a vstřícná. Vedení města chce zjistit názory řadových členů zainteresovaných SVJ a BD. To proběhne formou členských schůzí, kde členové vyjádří své stanovisko hlasováním,“ uvedli představitelé bytových samospráv.

Starosta Trutnova situaci projednával se zástupci samospráv a tento postup potvrdil. „Požádal jsem je, aby svolali schůze vlastníků bytů a blíže vysvětlili svůj postoj k výstavbě parkovacího domu. Podle toho, jak se lidé vyjádří, se rozhodneme o dalším postupu. Pokud občané v této části Zelené Louky řeknou, že tam parkovací dům nechtějí, budeme hledat parkovací místa jinde,“ reagoval Michal Rosa.

„Při plánování parkovacího domu jsme vnímali, že jde o zásah do života obyvatel žijících v této lokalitě, proto zadání znělo, že parkovací dům nemá být vyšší než sousední budova nákupního centra. Lokalita má z našeho pohledu dvě přednosti. Žádným způsobem nezasahuje do zeleně, je to zastavěné plocha a nachází se prakticky v centru Zelené Louky s výhodnou docházkovou vzdáleností,“ dodal.

"Nesmíme zapomenout na vymezení nástupních ploch pro hasiče. Přestože se snažíme najít jiná řešení, může se stát, že v některých ulicích to nepůjde vyřešit jinak než zákazem stání. V tu chvíli přijdeme o několik desítek parkovacích míst," upozornil starosta.

Pohled architektů

Podle architektů z náchodského Atelieru Tsunami by vzniklo v parkovacím domě 234 standardních parkovacích stání, 9 míst pro invalidy a 4 pro rodiče s dětskými kočárky. Koncept parkovacího domu spočívá podle architektů v ověřeném systému podlaží navzájem posunutých o půl patra tak, aby pohyb vozů byl komfortní. Toto uspořádání navazuje na přilehlý terén, kdy vjezd a výjezd je situován v nejnižším podlaží do ulice Pampelišková. Další vstup navazuje na druhou úroveň přízemí se vstupem a výstupem k obchodům v zóně CityMarketu.

"V současnosti se v místě nachází parkoviště, které je tvořeno převážně asfaltem a dlažbou. Obyvatelé okolních bytových domů jsou vystaveni značnému hluku a prachu z parkoviště i z hlavní komunikace v ulici Horská. Parkovací dům je navržen tak, aby společně se sousedními jednopodlažními objekty tvořil před bytovými domy bariéru. Zlepší se tak životní prostředí, navýší počet parkovacích stání a celkový komfort pro obyvatele a návštěvníky této lokality," popsal projekt parkovacího domu jednatel Atelieru Tsunami Michal Ježek.

Parkovací dům je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce s parapety, které zamezují oslňování okolních bytů světlomety aut, a s předsazenou fasádou.

close Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. info Zdroj: Atelier Tsunami zoom_in Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce, který chce stavět město.

"Směrem k ulici Horská je dům nejvíce vystaven slunečnímu svitu. Ten využívají fotovoltaické panely k výrobě elektřiny, která bude v kombinaci s menším úložištěm zajišťovat soběstačný provoz parkovacího domu (osvětlení, provoz závor), přebytky pak budou odprodány do veřejné sítě a v budoucnu je možné je využít k nabíjení elektroaut. Fotovoltaické panely stíní vnitřní prostředí a umožňují přirozené větrání objektu. Směrem k bytovým domům tvoří fasádu síť s popínavou zelení pohlcující hluk, světlo a prach z parkovacího domu a zkvalitňující tak okolní prostředí. Pohledy z oken okolních bytů budou tedy směřovat do zeleně," upřesnil Ježek.

Pro snadnější orientaci přijíždějících automobilů je na nároží umístěn symbol P, vstup a vjezd je doplněn zahloubeným reliéfem draka - symbolem města Trutnov.