Podobně se zachovalo například Vrchlabí, které sníží nájemné podnikatelům v městských nebytových prostorech o 80 procent, pokud byli v rámci vyhlášeného nouzového stavu nuceni provozovny uzavřít. Úlevu nájemcům připravuje také Dvůr Králové nad Labem. Starosta Jan Jarolím navrhne na nejbližším zasedání zastupitelstva prominutí nájmu nebo části nájmu těm podnikatelům, kteří mají od města pronajaté prostory. Prominutí nájmu by se mělo vztahovat minimálně na dobu trvání nouzového stavu.

Stavba koupaliště v plném proudu

Trutnov zároveň nehodlá uhnout ze svých největších letošních investic. Zásadní je pro město především dokončení rozsáhlé opravy letního koupaliště zhruba za 60 milionů korun v plánovaném termínu na přelomu května a června a rekonstrukce pěší zóny v centru Trutnova.

Na koupališti je podstatnou změnou, že v bazénech nahradí původní kachličky nerezové vany. „Finišuje stavba nerezových bazénů. Technologie je rozvedená. Ve strojovně je už také vše takřka hotové. Začínají se dělat terénní úpravy,“ upřesnil Petr Gaisler, ředitel městské společnosti Mebys, která provozuje sportovní zařízení města.

Nové koupaliště staví také Hostinné, touží po něm rovněž v Jilemnici. Vrchlabí vybuduje krytý bazén. Dvůr Králové nad Labem chystá rekonstrukci rekreačního bazénu na Tyršově koupališti.

Pěší zóna v centru Trutnova se začne v příštím roce měnit.
Trutnov schválil rozpočet, investovat bude do koupaliště, pěší zóny, kina

Trutnov bude dezinfikovat úřad a školy

Trutnov připravuje dezinfekci exponovaných míst. Ve čtvrtek 9. dubna a v úterý 14. dubna bude kvůli tomu kompletně uzavřen městský úřad. Dezinfikovat se budou rovněž budovy Domova pro seniory, Pečovatelské služby, škol a další objekty, kde se vyskytuje větší množství lidí, a také vozidla městské policie či Technických služeb. Radnice si kvůli tomu objednala dva ozonové generátory.

Vedení města upozorňuje, aby lidé neodkládali na zem odpadky u kontejnerů. Hrozí kvůli tomu riziko kontaminace.

O zájmu obyvatel o dění v nouzovém stavu vypovídá, že 1733 občanů se přihlásilo k odebírání speciální SMS linky, přes kterou město rozesílá lidem aktuální informace. Její jednoduchá aktivace i odebírání zpráv jsou zdarma. V provozu je také linka seniorů, na kterou se občané mohou obracet kvůli pomoci.

Dětské hřiště v Trutnově
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště

Pomoc města podnikatelům spočívá ve snížení nájemného za měsíce, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav, na 10 procent a v následném prominutí. V některých případech se rozhodlo město snížit a následně prominout nájem i déle. Ti, kterých se snížení a prominutí nájmu bude týkat, budou kontaktováni správci městských objektů.

Pokud souhrn odpuštěných plateb za nouzový stav nepřesáhne 20 tisíc, může rada města nájem prominout. Jediným případem, kdy nájem tuto výši přesahuje, zůstane rekreační zařízení Dolce. Situaci proto projedná zastupitelstvo 11. května.

"Vyhlášení nouzového stavu a zejména omezení pohybu osob a uzavření mnohých obchodů má negativní vliv na podnikatele. Toto se může následně projevit uzavřením provozoven, propouštěním a dlouhodobým snížením příjmů města na nájemném, a naopak nutností zvýšení výdajů v sociální oblasti či výdajů na udržování prázdných nemovitostí. Chceme podnikatelům v této nejisté době alespoň trochu ulevit a toto je jediný nástroj, který nám to umožní," vysvětlil tento krok Ivan Adamec, starosta Trutnova. "Slibujeme si od toho nastartování trhu. Dali jsme živnostníkům příležitost. Je to jedna z mála cest, jak jim pomoct," dodal starosta.

ilustrační foto
SMS linku trutnovské radnice využívá přes tisíc lidí

Tři skupiny podnikatelů

Město rozdělilo podnikatelské subjekty na tři skupiny. Jak podporu specifikovalo? Do první skupiny patří nájemci, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost, například restaurace, provozovny služeb, obchody se sportovním zbožím, cestovní kanceláře. U těchto nájemců rada města schválila snížení nájmu a jeho následné prominutí nejen po dobu měsíců, v nichž platil nouzový stav, ale také po dobu tří bezprostředně následujících měsíců, ve kterých lze předpokládat, že v důsledku předchozího dlouhodobého uzavření nebudou vykonávat svoji činnost v předchozím rozsahu.

Do druhé skupiny patří nájemci, kteří po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost a poskytování služeb měli výrazně omezené. Týká se to například květinářství, drogerií, zahradních potřeb. U těchto nájemců rada města schválila snížení nájmu a jeho následné prominutí po dobu měsíců, v nichž byl vyhlášen nouzový stav.

Rozhodnutí rady města o snížení a prominutí nájmu se naopak netýká subjektů, na jejichž činnost má nouzový stav minimální vliv, nebo nájemců, jejichž činnost je převážně financována z veřejných rozpočtů. Jedná se například o potraviny, masny, školy, kulturní zařízení.

Odběrové místo na Covid-19 v jičínské nemocnici.
V kraji se koronavirem nakazilo 146 lidí, na Trutnovsku už 17