Návrh, který vzešel od Odborného poradního sboru pro názvosloví na základě podnětu veřejnosti, schválili v pondělí zastupitelé. "Chceme ocenit celoživotní dílo Karla Hybnera a profesorů Antonína Justa a Vladimíra Wolfa. Všichni tři byli velkými trutnovskými patrioty, zanechali tu nesmazatelnou stopu a takto jim vzdáme hold," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Názvoslovná komise navrhla pojmenovat dvě souběžné ulice, které vznikají v lokalitě U Hřbitova v souvislosti s rozrůstající se zástavbou navazující na ulici K Domkům. Justova ulice připomene památku trutnovského historika a autora 58 městských kronik profesora Antonína Justa, Hybnerova ulice poukáže na trutnovského fotokronikáře Karla Hybnera.

"Oba pánové spolu desítky let intenzivně spolupracovali na tvorbě trutnovské kroniky a fotokroniky, proto je naprosto výstižné po nich pojmenovat i sousedící ulice," vysvětlil trutnovský starosta. Just i Hybner jsou zároveň čestnými občany města a držiteli kulturní ceny města. Jsou také známí svou přednáškovou, tvůrčí a publikační činností při popularizaci historie města.

V lokalitě Za Komínem vzniká ulice na okraji zástavby mezi ulicemi K Pěti bukům a Rechenburskou. "Vzhledem k poloze celé lokality pod Zámeckým vrchem, na němž se nacházel zaniklý hrádek Rechenburg, kde v minulosti prováděl profesor Vladimír Wolf archeologický výzkum, se možnost pojmenování této ulice Wolfova doslova nabízela," objasnil Ivan Adamec.

Profesor Vladimír Wolf je známý nejen odborné veřejnosti svým zájmem o historii, v minulosti prováděl také rozsáhlý archeologický výzkum raně středověkého osídlení a zaniklých hradů Trutnovska. Bohatá publikační činnost jej nesmazatelně zapsala do řad renomovaných regionálních historiků. V roce 2012 obdržel Kulturní cenu města Trutnova.