Mobiliář poříčského kostela projde opravou.Zdroj: Miloš ŠálekPokud město získá dotaci, o kterou požádalo Ministerstvo kultury ČR, zaplatí jen 70 procent zmíněných nákladů. Práce na opravách začnou v květnu. V rámci první etapy opravy mobiliáře se chystá zrestaurování všech čtyř oltářů a kazatelny, včetně sochařské výzdoby a likvidace červotoče. Druhá etapa opravy mobiliáře se plánuje na příští rok.

"Dlouhodobě a systematicky se věnujeme opravám drobných památek a v letošním roce jsme se rozhodli opravit mobiliář v poříčském kostele. Je to jediná možnost, jak zachovat tyto historické poklady dalším generacím,“ vysvětlil po schválení záměru v trutnovské městské radě starosta Ivan Adamec.

Na první etapu je z rozpočtu vyčleněno 800 tisíc korun.

Správa Krkonošského národního parku organizovala pro zájemce desetikilometrový výlet na sněžnicích. Dozvěděli se při něm také o lavinách.
FOTO: Krkonošemi na sněžnicích. Výlet zasvětil účastníky i do tajů lavin