Primární odpovědnost za síť zdravotních služeb mají zdravotní pojišťovny. „Máme informace, že momentálně je bez registrujícího praktického lékaře přibližně 2,5 tisíce Trutnováků. Toto číslo chceme podstatně snížit. Věříme, že díky nástrojům, které máme nyní k dispozici, se postupem času podaří nalákat další nové lékaře. Naším cílem je vytvořit strukturu ordinací napříč městem, tedy i v Poříčí a v Horním Starém Městě. Nyní začínáme dvěma ordinacemi v Palackého ulici,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

Město Trutnov přestaví na vlastní náklady někdejší prodejnu ovoce a zeleniny v Palackého ulici na ordinaci praktického lékaře.
Z prodejny ovoce a zeleniny bude v Trutnově ordinace. Ještě sehnat doktora

Díky schváleným zásadám na podporu získávání strategických profesí může trutnovská radnice využít několik forem pomoci. Patří mezi ně podpora bydlení, podpora v provozování činnosti a převzetí závazku. Právě třetí možnost využijí dva noví praktičtí lékaři. S městem uzavřou smlouvu, kterou schválili na pondělním zasedání trutnovští zastupitelé, a v polovině příštího roku zahájí svou praxi.

„Převezmeme jejich závazek vůči zaměstnavateli, v tomto případě Armádě ČR, současně budou fungovat v našich ordinacích, které právě pro vedení lékařské činnosti opravujeme. Na oplátku se lékaři smluvně zaváží provozovat tyto ordinace na dobu minimálně 12 let, a to alespoň 200 dní v roce,“ upřesnil trutnovský starosta.

Předsedkyně Sdružení praktických lékařů Trutnovska Tamara Hynková.
Doba socialistických obvoďáků je pryč, chceme sebevědomé praktiky, říká Hynková

Další způsob, jak chce trutnovská radnice získat nové lékaře, je podpora rezidenčních míst. To znamená, že stávající praktičtí lékaři vychovají ve svých ordinacích nové praktické lékaře formou rezidence. Lékařů v předdůchodovém věku působí totiž na Trutnovsku hodně a tímto krokem chce vedení města zajistit, že si vychovají nástupce. To vše se bude dít za finanční podpory Nadačního fondu Oblastní nemocnice Trutnov, který město zřídilo. Podpoří obě strany, a to v předpokládané výši 100 000 Kč pro rezidenta a 80 000 Kč pro zaučujícího lékaře.