„V lednu tohoto roku jsme začali se svozem odpadu systémem Door-to-Door u rodinných domů. To se velice osvědčilo, proto se k němu připojí i první sídliště, a to Šestidomí. Žije zde 540 domácností. Oslovili jsme zástupce jednotlivých samospráv, kteří souhlasili a do pilotního projektu se zapojili. Jedná se o první projekt tohoto typu v republice,“ vysvětluje Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Door-to-Door spočívá v navýšení objemu nádob pro separovaný odpad a ve snížení docházkové vzdálenosti k těmto kontejnerům. Dlouhodobým cílem trutnovské radnice je snížit objem směsného komunálního odpadu a co nejvíce vytřídit na jednotlivé suroviny. U rodinných domů proto od ledna lidé mají popelnice na směsný komunální odpad, plast, papír a bioodpad. Za tu dobu se podařilo vytřídit o cca 20 % více odpadu než v předchozích letech. A co to znamená pro sídliště? Od 1. září se omezí počet černých kontejnerů na směsný komunální odpad a zvýší se počet kontejnerů na separovaný odpad. „Každá domácnost od nás zdarma obdržela omyvatelné tašky na sklo, papír a plast pro opakované použití. Lidé tak doma mohou pohodlně třídit a separovaný odpad následně odnést do nejbližšího kontejneru, kterých jsme na sídlišti nově rozmístili 25. Tím pádem se snížila docházková vzdálenost ke kontejnerům, čímž jsme usnadnili třídění jednotlivých komodit, zejména bioodpadu, který tvoří podstatnou a těžkou složku komunálního odpadu,“ upřesňuje Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov.

close Trutnov rozšiřuje Door-to-Door i na sídliště info Zdroj: město Trutnov zoom_in

Radnice za 6 měsíců tuto formu svozu odpadu vyhodnotí a pokud se systém osvědčí, zapojí do něho postupně i další sídliště. „Před zahájením Door-to-Door na Šestidomí jsme během několika svozů odpad přímo ze sídliště zvážili, tudíž v tuto chvíli máme jasná data na porovnání,“ dodává Michal Hanč, ředitel Transport Trutnov. „Provedli jsme i rozbor odpadu, který se v černých kontejnerech nacházel, a zjistili jsme, že obsahovaly pouze 15 objemových % odpadu, který tam skutečně patří, zbytek bylo možné roztřídit,“ popisuje aktuální zkušenost Michal Hanč.