„Významné mezníky našich dějin si musíme neustále připomínat. Je víc než příhodné, abychom při kulatém výročí vzniku republiky vytvořili v centru města místo, které bude symbolizovat historii českého národa a naše hodnoty,“ vysvětluje starosta Ivan Adamec.

Do soutěže se dostalo devět návrhů na ztvárnění památníku, jeden nesplňoval podmínky, takže ho komisaři vyřadili. V komisi zasedli odborníci a zástupci města, ale o vítězi nerozhodli a druhé místo si vysloužily dva zmíněné návrhy. Lidské srdce se sochou lva uvnitř je koncipováno jako třípatrový objekt, který má funkci schodiště, hlediště a místa k odpočinku. Druhý návrh by výročí republiky připomínal v podobě osvětlené stožárové konstrukce, která má stát na upravené ploše směrem k horám.

„Každý z návrhů symbolizuje téma naprosto rozdílným způsobem, uvidíme, který bude veřejnosti bližší,“ konstatoval starosta Adamec. A jak bude výběr probíhat v praxi? Všech osm návrhů lidé od středy 7. do pátku 16. června najdou ve foyer Uffa, mohou si je prohlédnout a hlasovat pro svého favorita.

„V pondělí 12. června od 17.30 hodin se v Uffu sejdeme s autory dvou návrhů, které vybrala komise. Uvítáme, když se diskuse s nimi zúčastní i veřejnost,“ vyzval obyvatele Ivan Adamec. Konečné slovo dostanou zastupitelé na svém zasedání 26. června. Posoudí nejen dva vybrané návrhy, ale i ty, které doporučí právě veřejnost.