Rychle zbourat, nejlépe příští rok, sedmdesát let starý Špitálský most v centru u kina, postavit nový a k němu vybudovat podchod pro chodce a cyklisty. Přidat desátý kruhový objezd ve městě na komplikované křižovatce u bývalé porodnice na Pražské, místě častých dopravních nehod. Taková je představa trutnovské radnice. Usiluje také o to, aby ŘSD zavedlo v souvislosti s výkupem pozemků a nemovitostí na trase dálnice D11 na hranice s Polskem pravidelné měsíční mítinky.

„Pokud Poláci skutečně dokončí svůj úsek v roce 2023, nebude v té době rozhodně připraveno dálniční napojení na české straně. Budeme se proto muset vyrovnat s tím, že provoz bude větší a bude potřeba odstranit do té doby problematické body v průtahu města,“ vysvětluje trutnovský starosta Ivan Adamec.

160 milionů? Nereálné

Klíčovým prvkem je Špitálský most, který představuje nejvytíženější dopravní místo v Trutnově. Má jít o společný projekt ŘSD a města. „Situaci se Špitálským mostem řešíme intenzivně. Nejdéle do konce prázdnin chceme mít jasno. Pak se musí zadat projektová dokumentace, připravit stavební povolení, soutěž. Příští rok bychom měli začít se stavbou. Je potřeba mít most hotový do doby, než Poláci dokončí dálnici,“ upřesňuje Adamec.

Novou mostní konstrukci přes řeku Úpu v Trutnově by mohl doplnit otevřený podchod pro chodce a cyklisty.
ŘSD zbourá v Trutnově most u kina, nový chce město doplnit o podchod u řeky

„Most je ve špatném technickém stavu, nemá odpovídající tonáž. Oprava se udělat musí. Ale představy o tom, že most bude stát 160 milionů korun, považujeme za naprosto nereálné,“ zdůrazňuje starosta Trutnova.

Komplikované místo

"Jednáme s ŘSD, chystá se jednání s projektanty. Pracuje se na projekční přípravě, hledá se vhodné technické řešení stavby. Věřím, že se dohodneme, protože toto místo považuji za neuralgický bod trutnovské dopravy, Věřím, že se dohodneme, protože toto místo považuji za neuralgický bod trutnovské dopravy, a podaří se také dostat cyklisty a chodce mimo silnici do nového podchodu," doufá Adamec. "Souběžně s tímto mostem se bude muset patrně vybudovat ještě jeden pro areál bývalé polikliniky," dodává.

Jak vnímá stav ŘSD? „Hledáme konsensus na výsledné podobě Špitálského mostu. Studie proveditelnosti se zapuštěním nábřežní cyklostezky a stezky pro pěší pod most prokázala značnou složitost a finanční náročnost realizace ve stísněném prostoru. Ten je daný stávající zástavbou a infrastrukturou,“ odpovídá za ŘSD mluvčí Jan Studecký.

Podle aktuálního vyjádření ŘSD dojde k dálniční stavbě z Trutnova do Královce v letech 2024 až 2027. Na trase vzniknou dva tunely, 25 mostů a a 7 protihlukových stěn.
Stavba D11: ŘSD buduje mosty do Jaroměře, v Trutnově vykoupí pozemky

"Za této situace připravuje ŘSD další koordinační schůzku se zástupci města Trutnov a projektanty ke zhodnocení reálných možností daného území," doplňuje mluvčí ŘSD.

Chystají desátý kruhový objezd

Trutnov připravuje rovněž vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská, Žižkova a Úpická na hlavním průtahu městem. „Je to problematický úsek. Nutili jsme ŘSD, aby oprášilo projekt, o kterém uvažujeme už několik let,“ říká Adamec. "Na silnici podél řeky Úpy u odbočky pod viadukt k Nivám plánujeme vybudovat odbočovací pruh a zrušit jeden přechod pro chodce, aby tam situace byla přehlednější," informuje starosta o další chystané novince.

Radnice řeší s ŘSD také přípravu budoucí trasy dálnice D11 do Královce. "Chtěli bychom, aby jednou měsíčně přijeli zástupci ŘSD do Trutnova kvůli výkupu pozemků a nemovitostí. Doufám a uděláme maximum pro to, aby vše proběhlo bez problémů," ujišťuje Ivan Adamec.

Figurína draka zdobí kruhový objezd v Trutnově na Polské ulici od roku 2009. Letos ji Technické služby Trutnova kompletně opravily.
FOTO: Kruhové objezdy zdobí drak, nosorožec, zámek i koruna