Klubu, který se postaral o přípravy projektu od studie po stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele, se podařilo rekonstrukci úspěšně vysoutěžit výrazně pod odhadované náklady. Původně dosahovaly 60 milionů korun. Nakonec se je povedlo snížit na 37,8 milionu. O dotaci 21 milionů korun požádal klub Národní sportovní agenturu v programu Regionální sportovní infrastruktura. Město investuje necelých 17 milionů Kč. Stavbu provede společnost Průmstav Náchod.

„Tento projekt připravil klub SK Horní Staré Město ve své režii, za to mu patří ocenění. Jedná se o významnou investici do areálu, který je zázemím pro sporty v Horním Starém Městě. V případě, že klub nezíská dotaci z Národní sportovní agentury, budeme řešit financování zbývající části z rozpočtu města,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

close Dvouletá rekonstrukce sportovního areálu SK Horní Staré Město začne už 4. ledna. info Zdroj: SK Horní Staré Město zoom_in Rekonstrukce sportovního areálu SK Horní Staré Město začne už 4. ledna.

Střední trakt budovy, který sportovci využívali, pochází z roku 1966, přestal dávno vyhovovat z technických, hygienických a kapacitních důvodů. Nahradí ho nový dvoupatrový objekt. Severní budova zůstane zachována, sundá se střecha po okna druhého podlaží a celý objekt se sjednotí.

Sportovní areál je v majetku města, patří mezi nejvytíženější ve městě. Využívá ho čtrnáct mládežnických týmů fotbalového klubu MFK Trutnov a sportovní oddíly SK Horní Staré Město včetně softballového, který patří mezi největší z nich. Kompletní rekonstrukcí projde i softballové hřiště. Restaurace zůstane na svém místě.

„Zázemí areálu je daleko za svojí životností a neodpovídá požadavkům sportovních svazů, ani standardům pro kvalitní přípravu a moderní výchovu sportující mládeže. Rekonstrukce přinese moderní, reprezentativní sportoviště,“ řekl předseda SK Horní Staré Město Václav Kosinka.

Do areálu patří travnaté plochy s automatickou závlahou, softbalové hřiště a také moderní, osvětlené multifunkční hřiště s umělým povrchem a celoročním provozem. Areál neslouží jen organizovanému sportu, ale je také centrem setkávání místních lidí při společenském vyžití.

Během rok a půl trvající rekonstrukce zůstanou sportoviště nadále v provozu. Fotbalisté se budou převlékat v provizorních mobilních buňkách. Softballový klub bude hrát během stavebních prací svoje zápasy na hřištích soupeřů.

„Objekt starých kabin je na konci své životnosti, povrchy zdegradovaly, nevyhovují hygienicky, ani funkčně. Budova není tepelně ani vlhkostně izolována, netěsnícími okny s rozpadlými rámy uniká teplo a vzniká plíseň. Zázemí nedisponuje vyhovujícím sociálním zařízením pro veřejnost, neumožňuje přístup handicapovaným osobám, správce areálu nemá žádný pracovní prostor ani šatnu,“ popsal situaci Václav Kosinka.

Rekonstrukce objektu vyřeší problémy, které omezují plné a důstojné využívání areálu. „V novém dvoupatrovém objektu budou umístěny především šatny a sprchy poskytující dostatek prostoru pro několik týmů a odpovídající technické zázemí. Své místo zde najde zdravotník či rehabilitační pracovník. Nově vznikne prádelna pro praní dresů a pro správce areálu také vlastní místnost s koupelnou. Na straně k softbalovému hřišti vzniknou nové veřejné toalety. Softbal a fotbal získají prostorné místnosti na skladování sportovních pomůcek,“ upřesnil předseda SK Horní Staré Město.

Funkcionáři klubu sami a ze svých prostředků připravili projekt rekonstrukce sportoviště, který přivedli do fáze jeho realizace. Od architektonické studie, přes projektovou dokumentaci, vydání stavebního povolení až po výběrové řízení na dodavatele stavby. Zajistili vyklizení areálu i náhradní prostory pro nepřerušený chod restaurace i celoročního provozu sportoviště.

Sportovní klub podal žádost o dotaci u Národní sportovní agentury v programu Regionální sportovní infrastruktura. V rámci hodnocení žádostí o dotaci splnil projekt na základě předem stanovených kritérií 85 bodů z maximálního ohodnocení 85 bodů. Na její vyhodnocení čeká.

„V Horním Starém Městě vznikne vizuálně a architektonicky zajímavá budova, která bude lidem sloužit jako pěkné místo pro aktivní trávení volného času. Vedení klubu proto doufá, že i tato snaha přivede ke sportu nové zájemce, zejména z řad dětí a mládeže. Město Trutnov pak tímto krokem naplňuje svoji koncepci rozvoje sportu a plynule navazuje na Strategický plán rozvoje sportu, který si schválilo v předchozích letech,“ konstatoval předseda SK Horní Staré Město.

Projekt zpracoval architektonický ateliér Vocet arch z Trutnova. Stavba sjednotí budovy v jeden provozní celek s pultovou střechou a opticky je tak spojí. „Rekonstrukcí vznikne nová opticky sjednocená budova stávající a nové části s moderními materiály. Fasádě od hlavní silnice dominuje rám propojující obě části s modřínovým obkladem. Střed půdorysu určuje otevřená prosklená hala se schodištěm, kterou lze projít na hřiště či po schodišti do horních šaten. Šatny propojuje prosklená chodba k hracím plochám, kterou je úžasný výhled na sportoviště. Směrem k hřištím vzniklo kryté zápraží překonzolováním horního patra,“ popsal novou podobu areálu hlavní architekt společnosti Jaroslav Vocet.

close Dvouletá rekonstrukce sportovního areálu SK Horní Staré Město začne už 4. ledna. info Zdroj: Vocet Architect zoom_in Rekonstrukce sportovního areálu SK Horní Staré Město začne už 4. ledna.

Projekt zpřístupní sportoviště také handicapovaným osobám. Kvůli tomu stavbaři vybudují bezbariérový vstup z parkoviště přes budovu přímo ke sportovištím s možností využití bezbariérových šaten a sociálního zařízení. Stavba sjednotí budovy v jeden provozní celek s pultovou střechou a opticky je tak spojí.

Ve druhém patře vzniknou nové šatny, vždy dvě se společnými sprchami a toaletami. Součástí bude i samostatná místnost pro rozhodčí s vlastním sociálním zázemím. Na konci patra vznikne víceúčelový sál použitelný jako seminární místnost, cvičebna či šatna pro více týmů najednou. Ve stávajícím objektu ve druhém patře bude zvětšena klubovna a přidán kuchyňský kout. Všechny tři šatny se sprchami zůstanou stejné.

„Současná budova restaurace se zázemím bude zachována, ale její pánské toalety, které jsou součástí středového traktu, budou vystavěny nové. V restauraci zároveň dojde k vybudování nového bezbariérového vchodu přímo z parkoviště. Po dobu stavby nebude provoz restaurace přerušen. Pouze dojde k dočasnému přesměrování hlavního vchodu a pánové budou využívat toalety v náhradních prostorách nové vyhřívané mobilní buňky,“ vysvětlil jednatel spolku a provozovatel restaurace Zdeněk Matěna.

V mobilních buňkách bude také dočasné zázemí pro sportovce. „Připravují se jak náhradní šatny se sprchou a WC pro hráče, tak šatny se sociálním zařízením pro rozhodčí. Dopad na sportování bude po dobu rekonstrukce minimální. Po dobu rekonstrukce dočasně přijdou o domácí hřiště hráčky softballu. Vrátí se však do zcela nového, moderního prostředí,“ dodal Zdeněk Matěna.