Během prvního roku fungování nového systému klesl objem směsného komunálního odpadu o 330 tun. Zlepšený stav s tříděním demonstruje situace z trutnovského sídliště v Šestidomí, kde během tří měsíců narostlo množství separovaného odpadu o 35 procent. Každá z 540 domácností sídliště od radnice obdržela zdarma tašky určené na třídění odpadu a to se vyplatilo.

Ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov vzniklo nové oddělení místních strážníků.
Místo bufetu městská policie. Strážníci otevřou nové oddělení i kvůli radarům

Nejprve se do systému Door-to-Door zapojily rodinné domy, kterých je v Trutnově zhruba 2000, a část menších bytových domů. Každá nemovitost obdržela zdarma nádoby na jednotlivé suroviny, a to na plast, papír a bioodpad. „Tomu jsme přizpůsobili frekvenci svozu, kdy se každý týden sváží jiná surovina. Dvakrát do měsíce svážíme směsný odpad a bioodpad, jednou měsíčně papír a jednou plast,“ vysvětlila Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Komfortnější služba se vyplatila

„Při nastavení systému Door-to-Door jsme vycházeli ze skutečnosti, že nulová donášková vzdálenost pro občana je základním předpokladem pro vyšší hodnoty vytříděnosti odpadu. To se myslím stoprocentně potvrdilo. Občanům jsme nabídli lepší a komfortnější službu, a to se nám vrátilo v podobě vyšší produkce tříděných odpadů,“ uvedl Jiří Ticháček ze svozové společnosti Marius Pedersen.

V porovnání s rokem 2022 obyvatelé Trutnova loni roztřídili o 161 tun více papíru, o 108 tun více plastu a o 176 tun více bioodpadu.

Jiří Ticháček, jednatel firmy Transport Trutnov.
V Trutnově přidáme více kontejnerů na tříděný odpad, plánuje Jiří Ticháček

Od 1. září Trutnov spustil unikátní pilotní projekt v rámci Česka, kdy do Door-to-Door zapojil první sídliště - Šestidomí. Každá z 540 domácností od radnice obdržela zdarma tašky určené na třídění odpadu přímo v domácnosti pro co nejsnadnější separaci. Frekvence svozu zůstala zachována.

A výsledek? „Před spuštěním projektu se na Šestidomí vyseparovalo pouhých 22 procent z celkového množství odpadu. Po třech měsících už to bylo 57 procent. Množství odpadu, který končí na skládce, tak občané sídliště Šestidomí snížili o 35 procent,“ vypočítala Vendula Kasperová. Podle Jiřího Ticháčka jde v oblasti sídlištní zástavby o vynikající výsledek. „Ve větších městech je totiž potenciál produkce tříděných odpadů zejména na sídlištích. Je tedy nezbytné, aby se pilotní projekt sídliště Šestidomí postupně rozšířil na všechna trutnovská sídliště,“ dodal Ticháček.

Martin Věchet před svým domem na Krakonošově náměstí v Trutnově.
Věchetův dům je ostudou trutnovského náměstí. Majitel prozradil, co s ním udělá

Pro letošní rok chce Trutnov systém svozu Door-to-Door rozšířit i k bytovým domům a na sídliště v Náchodské ulici. Jednotlivá SVJ, bytová družstva či majitelé domů budou postupně osloveni a instruováni, jak se do systému co nejsnadněji zapojit.

Třídění má smysl

Systém Door- to-Door spočívá v roztřídění co nejvíce odpadu na jednotlivé suroviny, aby toho směsného, který z černých popelnic putuje přímo na skládku, ubylo. Důvodem je zdražování poplatku za jeho ukládání na skládku s tím, že od roku 2030 bude skládkování energeticky využitelného odpadu zakázáno. „Jsem velice rád, že jsme projekt na Šestidomí vyzkoušeli a obyvatelům děkuji, že do toho šli s námi. Tím, že třídíme, se chováme šetrněji k životnímu prostředí a přispíváme ke zpomalení růstu nákladů na likvidaci námi vyprodukovaných odpadů,“ zdůraznil význam třídění starosta Trutnova Michal Rosa.