Podle publikace Stavební památky Trutnovska - výběr z dějin architektury pro zvídavé turisty od autorů Vlastimila Málka a Ondřeje Vašaty z Muzea Podkrkonoší v Trutnově byla barokní kaple sv. Jana Křtitele, zvaná též Janská kaple, postavena z iniciativy trutnovského občana Jana Mořice Dreyschocka na Janském vrchu nad Trutnovem v roce 1712 a o tři roky později vysvěcena.

Trutnovský rituál byl dodržen. Po průvodu městem putoval šestimetrový kovový drak na věž Staré radnice.
Šestimetrový drak visí na radniční věži. Za čtyři roky zamíří do Brna

V její blízkosti se původně nacházela také zázračná studánka a poustevna. Žil zde poustevník, k jehož povinnostem patřilo ráno, v poledne a večer vyzvánět a modlit se za odvrácení neštěstí od města Trutnova. Při velkém požáru města roku 1745 shořela střecha kaple, ale záhy se ji podařilo obnovit. V 50. letech 18. století narušovali klid třech poustevníků, kteří tu tenkrát žili, vojáci stavějící v okolí kaple obranná postavení. V roce 1782 za vlády císaře Josefa II. byla kaple zrušena a prodána do soukromých rukou. K jejímu znovuotevření a vysvěcení došlo roku 1811.

V sobotu začala turistická sezona v dělostřelecké tvrzi Stachelberg. V červnu má otevřeno od čtvrtka do neděle.
Podzemí vojenské pevnosti Stachelberg návštěvníky často šokuje

Kaple měla pohnutý osud za prusko-rakouské války v roce 1866. Dne 27. června 1866, kdy zuřila krvavá bitva u Trutnova, probíhaly v okolí kaple líté boje, po nichž jsou dodnes na fasádě i v interiéru zřetelné stopy. V letech 1879–1880 byl kolem kaple v souvislosti se založením městského parku vybudován vojenský hřbitov pro padlé z války roku 1866. Ze starých městských hřbitovů (nedaleko kostela Narození Panny Marie a na Kryblici) sem bylo z původních vojenských hrobů přesunuto celkem 13 pomníků.

Ještě v 50. a 60. letech 20. století byla kaple s památkami na válku 1866 přístupná veřejnosti. Později však byla uzavřena a pustla. O kapli a hroby v okolí se poté starali nadšenci z místního Klubu vojenské historie.

Špitálský most v Trutnově z roku 1950 ŘSD zbourá. Pod novou stavbou chce město vybudovat podchod.
Trutnov chce rychle zbourat Špitálský most. Plánuje také další kruhový objezd

Na počátku 90. let prošla kaple rekonstrukcí. Opraveny byly vstupní dveře, poškozený krov a položena byla nová střešní krytina. V dalších letech došlo i na obnovu vnitřních omítek, výmalbu interiéru, zasklení oken atd. Zrestaurován byl také hlavní a oba boční oltáře i cenné obrazy Piety, Růženy z Limy a Maří Magdaleny, které byly předány do Galerie města Trutnova. Nově byla na hlavní oltář umístěna plastika Křest Kristův od trutnovského sochaře Jiřího Kobra jako náhrada za odcizený originál.

Nyní je v Janské kapli malé vojenské muzeum, které připomíná bitvu u Trutnova v roce 1866.