Horská veterinární klinika v Trutnově denně vyšetří zhruba třicet zvířat. "Nechceme odkládat preventivní péči, ani jiná neakutní vyšetření, protože by nás později čekal problém v podobě zanedbaných onemocnění a úmrtí z prodlení. Stejně tak si uvědomujeme riziko infekčních onemocnění, proti kterým se očkuje," říká Luisa Počtová z Horské veterinární kliniky v Trutnově. Nově tam zavedli možnost virtuálních návštěv. Provoz v ordinacích i čekárnách se řídí přísnými pravidly. Nejzásadnější opatření se týkají průběhu vyšetření.

"V ordinaci obvykle umožňujeme majitelům, aby své zvířátko na vyšetřovacím stole drželi sami. To ale znamená, že vzdálenost mezi veterinářem a páníčkem tvoří pouze několik centimetrů. Během nejvypjatější koronavirové situace jsme začali klienty žádat, aby zvířátko předali sestřičce už v čekárně, a do ordinace vůbec nevstupovali," přibližuje nejvýraznější změnu Luisa Počtová.

Pokud se někdo obává přijít na veterinu osobně nebo je například v karanténě, může kontaktovat personál prostřednictvím videohovoru v aplikaci WhatsApp. "Sice nemůžeme bez vyšetření zvířátka stanovit žádnou diagnózu ani doporučit terapii, ale už jen ta možnost virtuální návštěvy může někomu pomoct. Totéž platí o návštěvě hospitalizovaného pacienta. Páníček mu může takto „zavolat“ a vidět ho, aniž by musel přijít na naši kliniku," vysvětluje.

Ke všeobecným protiepidemickým zásadám jako dezinfekce na ruce a roušky postupně přidali na veterinární klinice také další pravidlo. "Pokud nejde o akutní stav, klienti se musí na všechna vyšetření objednat. Omezili jsme počet osob, které mohou být v čekárně, a po každém klientovi sestřičky všechny exponované plochy dezinfikují," popisuje Luisa Počtová.

Už na jaře včas objednali v Číně větší množství respirátorů FFP2, které nabídli i dalším pracovištím, a mají je k dispozici všichni zaměstnanci na klinice. Rozdělili také tým na dvě pracovní skupiny, které se vzájemně vůbec nepotkávají.

"Naši zaměstnanci berou celou situaci velmi vážně. Skvělí jsou i klienti, kteří naše pravidla respektují, ačkoliv jim mohou být někdy nepříjemná," připouští. Nezvyklou situaci podle ní zvládají zvířata bez větších problémů. "Rozdíl nepozorujeme. Pacienti jsou v pohodě," říká Luisa Počtová.

Veterinární klinika v Trutnově

Horská veterinární klinika má dvě ordinace. První slouží ke vstupnímu vyšetření, drobným zákrokům a sonografické diagnostice. Druhá je vyhrazena pro kočičí pacienty a akutní případy. Je vybavena digitálním RTG, inkubátorem a hospitalizačními boxy pro monitoring pooperačních a vážných stavů. Ostatní psí a kočičí pacienti jsou hospitalizováni v oddělených místnostech. Součástí kliniky je také laboratoř s přístroji pro mikroskopii, hematologii a biochemické vyšetření krve. Chirurgické zákroky se provádí ve sterilních klimatizovaných operačních sálech.