Původní rozpočet stavební části projektu, který se týká úprav celého areálu s šesti objekty, byl přes 60 milionů korun a jistě se zvýší. Také původní termín dokončení stavebních prací v srpnu 2024 se nestihne. "Rada tento týden projednala dodatek smlouvy se stavební firmou, která provede demolici. Práce vyjdou na šest milionů korun bez DPH. V nadcházejícím období kraj rozhodne o dalším postupu, jakým způsobem bude dále investice probíhat. Jednou z možností je doprojektování, případně i výstavba celého areálu naráz. To znamená, že místo dvou etap by se to mohlo zvládnout najednou," řekl mluvčí krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Kraj zahájil rekonstrukci trutnovské školy na jaře demoličními pracemi, stavbaři upravovali zmíněnou čtyřpatrovou budovu. Podle Lechmanna se dosud proinvestovaly statisíce korun. Nosná příčka ve čtyřpatrové budově spadla koncem června. Havárie se obešla bez zranění, v době pádu zdi nikdo na staveništi nebyl. Přivolaný statik uvedl, že stav stěny byl špatný především kvůli historickým rekonstrukcím, kdy byl využit nevhodný stavební materiál.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Stavba je nyní pozastavena a zajištěna. Kvůli narušení obvodových stěn je v místě, kde budova přiléhá k ulici, dopravní omezení. Opravené prostory plánovala škola využít pro praktickou výuku některých oborů a část měla sloužit pro ubytování žáků jako domov mládeže. Aby škola mohla zajistit výuku v následujícím školním roce, bude muset kvůli havárii přesunout provoz z areálu do náhradních prostor. Jde například o kanceláře ekonomického úseku a ředitelnu a dílny instalatérů a pekařů. Pro provoz se nyní hledají vhodné prostory, aby mohla výuka od září pokračovat.

V areálu trutnovské střední školy vznikne nové centrum odborné výuky
V areálu trutnovské střední školy vznikne nové centrum odborné výuky

Kraj dosud mluvil o dvou etapách modernizace školského areálu ve Volanovské ulici. V první etapě, kterou hradí kraj ze svých prostředků, by měl vzniknout ve Volanovské ulici domov mládeže pro ubytování zhruba 40 středoškoláků. Ve druhé etapě, kterou mají spolufinancovat evropské fondy, by měla vzniknout nová přístavba s kompletními prostory pro obory cukrář a pekař včetně šaten, hygienické zařízení a zázemí pro úklid, dále dílny pro obor zedník i příležitostná dílna a sklad pro údržbu areálu. Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově vznikla v roce 2018 splynutím středních škol, a to teplické střední školy hotelnictví a společného stravování a trutnovské střední odborné školy a středního odborného učiliště.

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově vznikla v roce 2018 splynutím středních škol, a to teplické střední školy hotelnictví a společného stravování a trutnovské střední odborné školy a středního odborného učiliště. Škola vzdělává žáky v oborech s výučním listem kuchař, číšník, pekař, cukrář, truhlář, instalatér, tesař a zedník a nabízí maturitní obor hotelnictví a v nástavbovém obor gastronomie.