Aby se mohli sejít, museli dodržet několik opatření, například dostatečné dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými členy zastupitelstva, všichni museli mít zakryté dýchací cesty.

Odložen byl naopak nákup akcií společnosti VAK za 26 milionů korun, ke kterému mělo dojít v letošním roce. "Jde o investici, která může počkat. Stále nevíme, jaké dopady bude mít na ekonomiku současná koronavirová krize, proto zastávám názor, že je lepší být připraven. Zároveň ale nechceme omezit důležité investice," vysvětlil starosta Trutnova Ivan Adamec.

K nejvýznamnějším změnám rozpočtu patří vyčlenění 8 milionů korun na vybudování zázemí pro pálkové sporty v baseballovém areálu Red Field na Kryblici. „V předešlých letech se nám podařilo k tomuto areálu dovést sítě, například kanalizaci. Nyní navážeme výstavbou šaten a umýváren. O pálkové sporty má zájem čím dál více dětí a my jim chceme zajistit potřebné zázemí. Do konce roku by mělo být hotové,“ řekl k investici trutnovský starosta.

V rozpočtu Technických služeb Trutnov byla nově schválena částka 225 tisíc korun na opravu chodníku v ulicích Slévárenská a Lnářská.

Zastupitelé také vzali na vědomí a odsouhlasili opatření, která schválila rada města v rámci zmírnění následků koronavirové krize. Zejména jde o pomoc podnikatelům, kteří působí v nebytových prostorách v majetku města, jimž byl prominut nájem na dobu až 6 měsíců. Město tato pomoc vyjde maximálně na 5 milionů korun.

Jedním z bodů jednání zastupitelů bylo schválení dotace pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ve výši 530 tisíc korun na částečnou úhradu dokončení opravy asfaltového povrchu v areálu stanice v Poříčí.

"Už v loňském roce jsme jim poskytli dotaci ve výši 400 tisíc korun na opravu asfaltového povrchu a podloží v prostoru před výjezdovými garážemi. Profesionální hasiči jsou pro obyvatele Trutnovska nepostradatelní, tudíž je naprosto v pořádku, že i my, jako samospráva, se podílíme na tom, aby jejich zázemí bylo vyhovující," poznamenal Ivan Adamec.