„Kontejnery jsme zde umisťovali jednou za dva týdny zdarma. Bohužel v nich kromě velkoobjemového odpadu, pro který byly určeny, končil komunální odpad, bioodpad, odpad související s podnikatelskou činností i stavební odpad. Tyto složky do kontejneru nepatří. Navíc náklady na jeho odvoz a likvidaci hradilo město ze svého rozpočtu. Jen v loňském roce to bylo 1,2 milionu korun,“ zdůvodnila změny Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Zastupitelé Trutnova schválili v pondělí 12. prosince rozpočet města na rok 2023.
Bezmála miliarda. Trutnov schválil rozpočet, vybuduje i sběrný dvůr v Poříčí

Vedle těchto kontejnerů zároveň vznikaly černé skládky a hromadil se okolo nich nepořádek. „To se samozřejmě nelíbilo lidem, kteří v blízkosti kontejnerů bydlí. Ačkoliv místa pravidelně monitorovala městská policie a nepořádek jsme na náklady města likvidovali, pokaždé zde vznikl znovu. Tento problém jsme nemohli jen tak přehlížet,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

Přetékající kontejnery v centru Špindlerova Mlýna v pondělí 3. ledna 2022.
Hory byly narvané odpadem. Kdo u popelářů přežije zimu, toho už nic nepřekvapí

Vzhledem k tomu, že od nového roku funguje v Trutnově sběr odpadu způsobem Door-to-Door, budou mít rodinné domy v těchto integrovaných obcích své vlastní nádoby na směsný odpad, plast, papír i bioodpad. Velkokapacitní kontejnery tím pádem už nejsou tak potřebné. Kromě nového systému navíc trutnovská radnice připravuje na polovinu letošního roku otevření druhého sběrného dvora v Poříčí.

Jiří Ticháček, jednatel firmy Transport Trutnov.
V Trutnově přidáme více kontejnerů na tříděný odpad, plánuje Jiří Ticháček

„Chceme lidem usnadnit třídění odpadu a ulehčit jim odvoz objemných věcí na sběrný dvůr. Čím více odpadu se roztřídí na jednotlivé recyklovatelné suroviny, tím lépe. Otevřením pobočky sběrného dvora na druhé straně města tomu chceme napomoci,“ uvedl trutnovský starosta.