Přijdou podle posledních odhadů na 250 milionů korun. Kraj přitom počítá, že až 150 milionů korun bude čerpáno z evropských zdrojů.

Co si pod výše zmíněným a poněkud čtenářsky nepřitažlivém pojmem máme představit? Každý, kdo trochu zná areál trutnovského špitálu, ví, že zde už většina pavilonů má dobrou vizáž. Najdou se však i výjimky.

Tou nejvíce viditelnou je budova čp.78, dům, ve kterém sídlí oddělení klinické medicíny. Ten se nachází v havarijním stavu.

A právě kvůli němu si možná v následujících několika letech budou laboratoře i vedení nemocnice muset zahrát hru na Škatule, škatule, hejbejte se. Aby totiž mohlo dojít k demolici havarijní budovy a výstavbě nové, je třeba přestěhovat ty, kteří tu stále ještě pracují.

Ředitele přestěhují dočasně mimo areál

V pavilonu, který na právě dožívající objekt navazuje, tedy proběhnou velké změny. Ředitelství nemocnice bude vystěhováno a na jeho místě proběhne přeměna na konsolidovanou laboratoř. Celé patro současného ředitelství má v budoucnu sloužit nejen mikrobiologii, ale také biochemii a hematologické laboratoři.

„My se budeme muset na dočasnou dobu přestěhovat, zřejmě mimo nemocniční areál. Už se určitě možnosti rýsují. Vypadá to na dohodu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která by nás pustila do svého objektu v centru města," nastínil ředitel nemocnice Roman Koudele.

Nové prostory má ředitelství v budoucnu nalézt v domku, který nyní využívá oddělení nukleární mediciny. Ale jeho přestavba přijde na řadu až úplně v poslední fázi.

Přibude transfuzka 
i nukleární medicina

„Po výstavbě nové budovy se do jednoho místa dostanou oddělení nukleární mediciny, transfuzní stanice a sjednotí se všechna laboratorní pracoviště," vypočítává změny technický náměstek ředitele Michal Uiberlay.

„V trutnovské nemocnici dosáhneme uskutečněním zmíněných investic důležité proměny. Dojde totiž k potřebné centralizaci příjmu vzorků. Snížíme pohyb sanitních vozidel v areálu nemocnice, snížíme náklady na technologické vybavení, které bude sloužit pro všechny laboratoře. Také umístěním transfuzního oddělení ve společné budově dojde ke snížení převozů materiálu ze stávajícího objektu, který se nachází mimo areál nemocnice," dodává krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková. Provozu laboratoří by se budování nemělo nijak fatálně dotknout. Zatím je však na řadě hlavně tvorba projektové dokumentace. Vždyť na stole mají zástupci vedení špitálu stále jen studii plánovaných změn. Rada Královéhradeckého kraje schválila vyhlášení veřejné zakázka na tvorbu projektové dokumentace. I její vypracování by, stejně jaké samotné změny, mělo být rozděleno na tři etapy. Celková nejvyšší přípustná hodnota veřejné zakázky je stanovena na bezmála 12 milionů korun.