Důvodů, proč se trutnovská továrna odhodlala skoncovat s plynem a připojit se na teplárenskou síť z Elektrárny Poříčí, bylo víc. Tím zásadním byla nestabilní cena na trhu s plynem. V roce 2022 by zaplatila za vytápění plynem sedmkrát více než v roce 2021. Dalšími důvody jsou zajištění soběstačnosti a nezávislosti, využití obnovitelných zdrojů a příklon k uhlíkové neutralitě.

„Největší výhodu představuje zvýšená míra soběstačnosti a nezávislosti na ruském plynu. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na environmentální dopady byla pro naše rozhodnutí zásadní garance původu tepla z obnovitelných zdrojů, což je v souladu s naší firemní strategií stát se do roku 2025 CO2 neutrální,“ vysvětlil Lukáš Rosůlek, ředitel trutnovského závodu společnosti Vitesco Technologies Czech Republic, která se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl.

„Zbavili jsme se produkce oxidu uhličitého z plynu, ušetřili jsme náklady a zároveň podporujeme lokálního dodavatele. Jsme jedna z mála velkých průmyslových firem, kterým se podařilo vymanit ze závislosti na importovaném zemním plynu. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se náš příklad stal inspirací pro ostatní, kteří mají podobnou možnost, což se aktuálně děje. To, co se povedlo v Trutnově, považuji za unikátní,“ řekl Rosůlek.

Proces přechodu na odběr tepla z trutnovské teplárny byl nicméně náročný a znamenal vybudování horkovodu. „Bylo to opravdu velice náročné,“ potvrdil ředitel. „Nejvíce času zabraly přípravné a projektové práce. Vyřízení potřebného povolení i samotná realizace proběhly v rekordním čase. Rád bych vyzdvihl vztahy s místními úřady. I přes skutečnost, že více než polovina trasy horkovodu vede ve veřejném prostranství, probíhala vlastní realizace zakázky velmi hladce,“ konstatoval Rosůlek.

Ušetří 50 procent nákladů na vytápění

Ve středu 9. listopadu v pravé poledne byly v továrně odstaveny dodávky plynu a teplo začalo poprvé proudit přes nový horkovod. „V tento moment byla na horkovod připojena půlka areálu a zároveň byl zastaven přívod plynu z jednoho ze dvou přípojných míst,“ upřesnil. „Oproti stávajícím cenám plynu ušetříme 50 procent celkových nákladů na vytápění,“ dodal ředitel společnosti.

Předpokládaný roční objem dodávek tepla z Elektrárny Poříčí pro továrnu Vitesco Technologies v Trutnově bude činit 55 TJ. „Elektrárna Poříčí vyrábí elektřinu a teplo z uhlí a udržitelné biomasy. Teplo z obnovitelného zdroje, v našem případě z biomasy, ve spotřebovaném palivu pro dodávku tepla činilo v loňském roce 304 TJ. Předpokládaná roční spotřeba společnosti Vitesco Technologies Czech Republic činí 55 TJ tepla. Je tedy zřejmé, že elektrárna pokryje spotřebu tepla na všech odběrných místech této společnosti výrobou tepla z udržitelné biomasy,“ uvedl Martin Hrubý, ředitel Elektráren Poříčí, Hodonín.

Podle generálního ředitele ČEZ Teplárenské Jana Nechvátala centrální zásobování teplem přináší zákazníkům nejen bezpečné a bezstarostné zajištění tepelné pohody domácností a firem, ale také ekologické vytápění, kdy jsou města bez komínů a imisní zátěže z lokálních kotelen. „Důležitým aspektem, na který klade důraz stále větší počet našich zákazníků, je ekologický původ tepla. V případě Trutnovska se jedná o udržitelnou biomasu, která je navíc regionálního původu,“ doplnil Jan Nechvátal.