Počet kusů potkana obecného v centru města a v Horním Starém Městě vzrostl. Aby byla deratizace efektivní, je třeba ji provést v jednom termínu a celoplošně.

Tuto deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba podnikající i každá právnická osoba. U obytných místností, pobytových místností a nebytových prostor sloužících k podnikání deratizaci zajistí vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.