„Připojení ke stávce bylo u nás spontánní a nebylo třeba o něm dlouze diskutovat. Důvodů ke stávce, počínaje platy nepedagogických pracovníků a konče snížením PHmax (maximální týdenní počet hodin vyučování), je mnoho a chápou je i rodiče našich dětí. Školství musí vpřed a pokud pro rozvoj a kvalitu vzdělávání ve své škole využijete nabízené možnosti současného financování, tak najednou nechcete řadit zpátečku. Smysl stávky je pro nás něco jako výstražné radary na překročení rychlosti, v tomto případě jako radary proti zpomalení. Proto stále věřím, že pan ministr ještě najde cestu, jak stávce předejít,“ řekl Petr Jindřich, ředitel ZŠ Náměstí Míru ve Vrchlabí.

Podle Petra Jindřicha se stávky zúčastni více než 90 procent všech zaměstnanců školy. „Výuku nezajistíme, pouze v rámci školní družiny se postaráme o žáky 1. až 3. ročníků. Školní jídelna bude mimo provoz,“ upřesnil Petr Jindřich.

Výuka podle Montessori v Trutnově - Poříčí. Tendence „učit jinak“ je stále častější i na takzvaných běžných základních školách, a to včetně těch velkých.
Vycházejme z Komenského a zapojme nové poznatky, říká terénní učitelka

Ve Vrchlabí se připojí k výstražné stávce rovněž ZŠ Školní, která bude uzavřená i se školní jídelnou a družinou. Škola se do stávky nezapojuje kvůli navyšování platů pro pedagogické zaměstnance, ale kvůli snižováním finančních prostředků v celém sektoru školství, které má zásadní vliv na dělení tříd na odborné předměty, nebo na čerpání finančních prostředků pro asistenty pedagogů.

Stávkovat bude Krkonošské gymnázium a SOŠ ve Vrchlabí a Hostinném. ZŠ a MŠ Horská se po delší vášnivé diskuzi mezi zaměstnanci do stávky 27. listopadu aktivně nezapojí. „To ale neznamená, že ji nepodporujeme,“ upozornil ředitel školy Jaroslav Sogel. „Jsme pro rozumné úspory, ale ne na úkor dětí a jejich vzdělávání. České školství musí být pro stát i vládu nadále prioritou. Jeho úroveň a kvalita ovlivní život a následné pracovní uplatnění budoucích generací,“ zdůraznil ředitel ZŠ a MŠ Horská Vrchlabí.

V Trutnově jdou do stávky ZŠ v Poříčí a Voletinách

V Trutnově bude stávkovat ZŠ Náchodská v Poříčí. „Zaměstnanci naší školy podpoří plánovanou stávku v plném rozsahu. To znamená, škola bude v pondělí 27. listopadu zavřena. Týká se to jak pedagogických zaměstnanců, tak provozních,“ uvedl Zdeněk Švarc, ředitel ZŠ Náchodská. Do stávky se zapojí i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Voletiny. Zúčastní se jí všichni nepedagogičtí zaměstnanci a 8 pedagogů. Provoz školy bude zajištěn pro všechny žáky, kteří do školy přijdou.

Částečně se připojí do stávky ZŠ V Domcích v Trutnově. „Stávky se zúčastní zhruba 40 zaměstnanců. Školu nebudeme zavírat, zabezpečíme provoz s alternativní výukou. Rodiče jsem informovala,“ řekla ředitelka školy Zuzana Horáková Radová. Částečně se do stávky zapojí také tři mateřské školy.

Podle šetření SYPO se nyní může na oporu uvádějících učitelů spolehnout 80 procent nastupujících kantorů
Kdo učí, měl by vědět jak. Pomoci mají uvádějící učitelé

V Trutnově se bude v pondělí stávkovat v mateřské škole Horská, na gymnáziu či Střední škole hotelnictví, řemesel a gastronomie. „Do výstražné stávky se rozhodla zapojit větší část zaměstnanců trutnovského gymnázia, není možné zajistit provoz ani v omezeném rozsahu. Škola i školní jídelna zůstanou 27. listopadu uzavřeny,“ konstatoval ředitel Gymnázia Trutnov Petr Skokan.

Do stávky se zapojí rovněž Střední zdravotnická škola Trutnov. „Na naší škole se stávky účastní většina pracovníků z řad pedagogů i nepedagogických pracovníků, celkem 58 zaměstnanců. V Obchodní akademii Trutnov provoz nebude přerušen, učit se bude bez omezení. Ve Střední zdravotnické škole v Trutnově se učit v pondělí nebude, provoz v budově bude zastaven. Po dohodě se žáky proběhne v některých předmětech on-line výuka,“ upřesnil Roman Hásek, ředitel zdravotnické školy a obchodní akademie.

V ZŠ Komenského v Trutnově se připojí zaměstnanci ke stávce formou prohlášení, ve kterém podpoří cíle stávky. Stávkovat se tam nebude, škola zůstane otevřená a bude se učit. V prohlášení, které už podepsalo více než 50 zaměstnanců největší trutnovské školy a v pondělí bude vyvěšeno na dveře školy, se píše: „Výdaje na školství jsou investicí do budoucnosti, snižování výdajů v českých školách by způsobilo pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezilo by možnosti škol dělit třídy na skupiny, počet volitelných předmětů a ohrozilo by existenci malotřídek.“

V plném provozu budou v pondělí v Trutnově Česká lesnická akademie i Střední průmyslová škola. „Stávku a protest plně podporujeme, někteří zaměstnanci podepsali petici nebo se k problematice kriticky vyjádřili, ale nikdo se osobně stávky neúčastní,“ uvedl ředitel trutnovské lesárny Miloš Pochobradský.

Ve Dvoře Králové nebudou učit tři základní školy

Ve Dvoře Králové nad Labem nebude probíhat výuka v pondělí 27. listopadu v ZŠ Schulzovy sady a ZŠ 5. května, zavřené budou i jídelny. Ředitelé škol vyhlásili na tento den ředitelské volno. Stávkovat bude také dvorské gymnázium a ZŠ Podharť. „Škola zůstane uzavřena stejně jako školní klub, družina a jídelna. Pokud o to rodiče projeví zájem, jsme v pondělí 27. listopadu schopni zajistit dohled nad žáky prvních a druhých tříd od 7 do 15 hodin,“ sdělila ředitelka ZŠ Podharť Edita Vaňková.

Učitelka Milena Kostovská s maturitní třídou z roku 2016.
Některý učitel žáky nadchne, některý totálně znechutí, říká Milena Kostovská

Naopak ZŠ Strž se do stávky aktivně nezapojí. „Zaměstnanci školy souhlasí s důvody stávky, ale aktivně se do ní kromě tří pedagogických zaměstnanců nezapojí. To znamená, že škola bude v pondělí fungovat v běžném režimu, v provozu bude i školní jídelna,“ uvedla k situaci ředitelka ZŠ Strž Šárka Šantrochová.

V mateřské škole Elišky Krásnohorské podpoří stávku zaměstnanci MŠ Slunečná, MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Verdek, provoz všech pracovišť však zůstane zachován. „Zaměstnanci přijdou v modrém oblečení a na pracovištích zveřejníme příslušné dokumenty týkající se stávky,“ vysvětlila ředitelka Iva Bednářová.

Stávkovat se bude také v Úpici

V Žacléři podporují zaměstnanci základní školy požadavky odborů otevřeným dopisem, ale nestávkují. Podle ředitele ZŠ Karla Ševčíka proběhne v pondělí výuka v plném rozsahu, provoz školy bude bez omezení.

Učit se naopak nebude v úpických základních školách Bratří Čapků a Lány. „Plánovaná úsporná opatření mohou citelně negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a s tím se neztotožňujeme. Jednomyslně jsme se proto rozhodli ke stávce připojit,“ uvedl ředitel ZŠ Úpice-Lány Jakub Huček.

Akcí Hodina minus se zapojí do stávky odboráři podniku Škoda Auto, který zaměstnává největší počet lidí v Česku. Protestovat se bude v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. „Zaměstnanci si odhlásí hodinu z pracovního času, ta se vykáže jako překážka na straně zaměstnance, a splní se tím zákonné právo na stávku,“ vysvětlil předseda podnikové rady Odborů KOVO Mladá Boleslav Jaroslav Povšík.