Například ve Dvoře Králové nad Labem do ulic vyšlo pod hlavičkou místní farní charity více než 120 skupinek koledníků a díky nezištné dobrovolnické pomoci všech se podařilo vykoledovat rekordní částku 461 730 korun. Jen v samotném městě lidé přispěli částkou 180 518 korun. Jak informovali zástupci královédvorské charity, výtěžek sbírky bude použit na přímou pomoc občanům v nouzi, dále na provoz občanské poradny a zkvalitnění služeb osobní asistence – domácí péče. Charita vyjádřila poděkování všem dobrovolníkům a malým koledníkům a také dvorským školám, zvláště vedení ZŠ Podharť, které aktivně pomohlo při náboru koledníků. Odměnou se všem, kteří koledovali, stalo promítání pohádky Hodinářův učeň v kině Svět.

Trutnovská oblastní charita zaznamenala letos výtěžek 252 393 korun. Peníze poplynou především na podporu domácí paliativní hospicové péče, která pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu jejich blízkých.