„Proto jsme uspořádali několik online setkání ředitelů základních a mateřských škol, na kterých si účastníci mohou vyměňovat zkušenosti, vzájemně se inspirovat. Na tato setkání jsme přizvali také zástupce kraje nebo odboru školství v Trutnově,“ vysvětluje Jan Balcar, hlavní manažer projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání Trutnovsko II.

Realizační tým MAP zatím zorganizoval čtyři videokonference, další se chystají. Během dosavadních online setkání se hovořilo o průběhu distanční výuky, ministerském manuálu nebo znovuotevírání škol.

Velkým tématem bylo ošetřovné. "Pokud rodič nepošle dítě do již otevřené mateřské školy, ztrácí nárok na ošetřovné. U základních škol je situace jiná, požadované patnáctičlenné skupiny nejsou podle zákona tradičním způsobem vzdělávání, proto rodič neposílající dítě do školy o ošetřovné nepřijde," vysvětlila během jedné z videokonferencí Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání krajského odboru školství.

Jiná situace podle ní nastane, pokud se školka po dohodě ředitele se zřizovatelem do konce června neotevře. Potom rodič dítěte o ošetřovné nepřijde.

Na základní škole v Horním Maršově zahájí výuku tři skupiny žáků, samostatně budou chodit i na oběd. Na základní škole Úpice-Lány pohlídají požadované rozestupy vyznačené pruhy i smeták pana školníka. Základní škola Mraveniště ve Velkých Svatoňovicích chce být v případě příznivého počasí s dětmi co nejvíce venku.

Někteří ředitelé ještě shánějí ochranné pomůcky a bezdotykové teploměry, úpická školka dostala darem od charity roušky. Ve Vlčicích onemocněla uklízečka, pedagogický sbor tady ale dokázal školu i školku vydezinfikovat vlastními silami. Co se týče hodnocení dětí, většina oslovených škol preferuje známkování. Třeba základní škola v Horním Maršově chce ale spíše hodnotit slovně.

Petr Záliš