Od roku 2021, kdy město Trutnov zahájilo provoz noclehárny po dobu zimních měsíců, využilo její služby 63 lidí. Přespali tam ve 1730 případech. Využívají ji muži i ženy. Noclehárnu provozuje příspěvková organizace města Most k životu Trutnov, která vede také azylový dům.

Na základě dobrých zkušeností bude nově provoz noclehárny celoroční. „Lidem bez přístřeší tak po celý rok nabídneme možnost přenocování, osobní hygieny a sociálního poradenství. K dispozici máme 12 lůžek a otevřeno bude každý den od 19.00 do 7.00,“ uvedla Monika Hillebrandová, ředitelka organizace Most k životu Trutnov.

Ilustrační foto.
Alkoholici nejdřív propijí dávky, až pak jdou do noclehárny, říká Marcela Hauke

Uživatelé či uživatelky služby musí být plnoletí, a kromě dodržování provozního řádu musí také dodržovat podmínku maximální hladiny alkoholu v krvi do 0,4 ‰. „Jsme moc rádi, že dochází k rozšíření provozu noclehárny na celý rok. Za minulou zimní sezonu, která trvala od listopadu 2022 do března letošního roku, jsme poskytli ubytování 38 lidem, z toho 10 ženám. Noclehárna byla v několika případech prvním místem, kde lidé našli pomoc, a stala se pro ně odrazovým můstkem. Přece jen pokud se člověk vyspí v teple a v bezpečí, má druhý den více energie řešit své problémy, než když je vyčerpaný nekončícím pobytem venku,“ vysvětlila Monika Hillebrandová.

Nový festival Na ulici

Most k životu Trutnov připravuje na říjen festival se sociální tematikou, aby veřejnost seznámil s aktuálními problémy a nabídl jejich řešení. Kvůli vysokým nákladům na život a zvýšení cen energií totiž může růst počet osob, které jsou ohrožené ztrátou bydlení. Jak postupovat, pokud se člověk ocitne náhle v platební neschopnosti a nezbývá mu na pokrytí nákladů na bydlení? Na koho se obrátit? U koho hledat praktické informace a kde psychickou podporu? Na tyto a další otázky naleznou zájemci odpovědi na akci s názvem festival Na ulici, který se bude konat ve středu 4. října 2023 v centru Trutnova.

Kromě interaktivních stánků s prezentací jednotlivých služeb se mohou návštěvníci těšit na odborné diskuse, moderované setkání s člověkem se zkušeností s životem na ulici nebo autorské čtení a diskusi s autorem knihy Příběhy (z) ulice. „Cílem akce je rozšíření povědomí o tomto typu služeb. Chceme bořit mýty o lidech bez domova a přiblížit lidem těžkosti života na ulici,“ upřesnila ředitelka organizace Most k životu Trutnov. Festival bude probíhat na Svatojanském náměstí poblíž pěší zóny od 10 do 17 hodin.

V azylovém domě Most k životu Trutnov nachází zázemí nejen matky a týrané ženy, ale i otcové s malými dětmi.
Azylový dům je přístavem nejen pro matky a týrané ženy, ale i otce s dětmi

„Pokud se člověk ocitne na ulici a má dostatečně silnou motivaci ke změně, je většinou potřeba, aby se do pomoci zapojilo více služeb a institucí. Proto je dobré, aby o sobě organizace navzájem věděly a fungovala vhodná návaznost. Město Trutnov nabízí prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb platformu, kde se organizace pravidelně setkávají a formulují aktuální potřeby jednotlivých cílových skupin. I díky této společné práci se podařilo prosadit zavedení celoroční noclehárny a mnoho dalšího,“ doplnila Aneta Doudová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb města Trutnova.