Exkurze je zaměřená na prohloubení kvalifikace a získání odborných dovedností ve studovaném oboru. Projekt je pokračováním dlouholeté tradice s cílem nastavit počátek budoucí spolupráce nejen na poli vzdělávání, ale i v oblasti obchodu. Celkem 29 studentů, mezi nimiž jsou i trutnovští, během týdenního pobytu získá nové zkušenosti při absolvování odborných exkurzí do rybářské firmy, místní ekofarmy, zemědělského družstva. Odborné přednášky rozšíří jejich oborové znalosti.

Studenti si rozšíří slovní zásobu, neboť na místě bude probíhat intenzivní výuka angličtiny pod vedením zkušených pedagogů. „Pobyt napomůže k rozvoji kvalifikace studentů, kteří získají možnost porovnat studovanou problematiku s realitou v Chorvatsku, které je platným členem EU od roku 2013. Spolupráce s městem Cres se již osvědčila, pobyt je čtvrtým v pořadí. Pobyty studentů byly možné jen díky sponzorství, ale to by se mělo do budoucna změnit, zejména díky fondům EU," řekl k akci Jiří Pondělíček, vedoucí oddělení rybářství a včelařství ministerstva zemědělství. Dodal, že výjezd studentů je počátkem připravované spolupráce recipročních výměn s Chorvatskem a v delším časovém horizontu i s Německem či Slovenskem. Během exkurze dojde k setkání náměstka ministra zemědělství Patrika Mlynáře se zástupci Velvyslanectví ČR v Záhřebu a s místními představiteli veřejné správy. „Ministerstvo zemědělství má zájem o prohloubení spolupráce ve vzdělávání. Chorvatsko navíc představuje zajímavý potenciál pro ekonomickou spolupráci a předání know-how v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru. Může dojít k podpoře vstupu českých firem na chorvatský trh. V návaznosti na připravovaná jednání by na podzim mělo dojít k podnikatelské misi, kterou chce ministerstvo podpořit export českých firem do Chorvatska," uzavřel Jindřich Hlavnička z MZ.

(njt)