Trutnovský rodák Josef Mühlberger se stal symbolem porozumění mezi Čechy a Němci. V podkrkonošské metropoli řadu let působil jako spisovatel, překladatel a literární vědec.

Včera mu v Uffu Trutnované věnovali celodenní konferenci a také odhalili pamětní desku na budově dnešní Základní umělecké školy ve Školní ulici. Tam totiž spisovatel navštěvoval někdejší německé gymnázium.

Slavnostní momenty se staly příležitostí k setkání Trutnovanů s německými přáteli z partnerských měst. Přijeli starosta Lohfeldenu Michael Reuter a zástupkyně vrchního starosty Würzburgu Marion Schäfer – Blake. Před shromážděnými lidmi promluvili o významu oslavovaného rodáka společně se starostou Trutnova Ivanem Adamcem a dalšími hosty.

Josef Mühlberger, který se narodil v roce 1903 v Trutnově a zemřel roku 1985 v německém Eislingenu/Fils, byl během válečných let za své antifašistické postoje perzekuován. Nesměl publikovat a byl vězněn. Ač mohl po skončení války v Trutnově zůstat, rozhodl se k odchodu do Německa. Zbytek života se nadále věnoval česko-německým vztahům. Do němčiny přeložil například dílo Boženy Němcové nebo Jana Nerudy.

Konferenci pořádalo několik organizací a institucí. Například Paměť Krkonoš, Společnost Německo-českého porozumění Trutnov – Krkonoše, Trutnovský literární klub, Sudetendeutsches Institut e. V., ve spolupráci se Státním okresním archivem.

Ivan Adamec: „Jsme Evropané. Musíme hájit hodnoty, které přinesla křesťanská civilizace"

Při slavnostním odhalování pamětní desky Josefu Mühlbergerovi zazněla z úst řečníků řada myšlenek, které korespondují se současnou aktuální situací.

„Je potřeba nacházet společný prostor v Evropě, je pořád nutné na tom pracovat. Musíme si uvědomit, co nám přinesla evropská křesťanská civilizace, jaké hodnoty máme bránit a bojovat za ně," řekl mimo jiné starosta Ivan Adamec. Zároveň ocenil přítomnost německých přátel.

„Spisovatel Mühlberger, který od roku 1955 natrvalo bydlel v Eislingenu, patří natrvalo ke kulturnímu životu našeho města," četla ze zdravice starosty Eislingenu Klause Heiningera spisovatelka Tina Stroheker. Upozornila, že myšlenky česko-německého spisovatele jsou stále živé. „První uprchlická vlna, ke které Mühlberger také patřil, přišla v důsledku druhé světové války. Lidé u nás našli druhý domov. Následně přicházeli hlavně lidé z jižní Evropy, nacházející u nás práci. Později lidé z dřívějšího Sovětského svazu. Ti všichni se stali našimi spoluobčany. V současnosti nás zaměstnává aktuální uprchlická krize. V jedné ze svých básní Josef Mühlberger vyjadřuje, že i z nejhlubších krizí existuje východisko. Vděčím tomuto spisovateli za mnohé," poslal do Trutnova pozdrav Klaus Heininger.