Deníku to sdělil předseda klubu Miroslav Šafařík. „Je to již čtvrtý ministr zdravotnictví, kterého mezi námi přivítáme. Je však ze všech věkově nejmladší, proto bude velmi zajímavé vyslechnout jeho názory na současný stav. Jistě pravdivě zodpoví i případné dotazy přítomných občanů,“ uvedl Miroslav Šafařík.