„Prohlášení ministra školství a pana premiéra k platům ve školství se nezakládají na pravdě. Ve stávce nejde o procenta. Cílenou mediální dezinterpretací je veřejnost uměla stavěna do opozice vůči nám, přestože by to mělo být naopak. Už dnes chybí ve školství 6000 učitelů a za současný plat nelze očekávat, že se tato situace změní. Většina absolventů pedagogických škol odchází z tohoto důvodu do jiných resortů. Pokud se tarify nezvýší, nastane velký problém. Takže stávkujeme za to, aby měl děti v budoucnu kdo učit,“ uvedli v prohlášení pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci trutnovské školy V Domcích.

"Zákon o inkluzi byl uveden do praxe bez předchozího řádného plánování, promyšleného financování a konzultace s odbornou veřejností a hlavně učiteli v praxi. V konečném důsledku jsou největší obětí vaše děti. Školství, jako celek je dlouhodobě podfinancované, což přináší například velké počty žáků ve třídách, nedostatek financí na vybavení a pomůcky," napsali dále do prohlášení.

Část pedagogického sboru ZŠ Komenského v Trutnově se připojila ke stávce školských odborů, aby vyjádřila nesouhlas s tím, jak političtí představitelé opakovaně neplní své sliby. "Z původně slibovaných 15 procent navýšení platů to tentokráte bude pouhých 8 procent do tarifu a 2 procenta do nadtarifu. Dříve to z původních 15 procent bylo 10 procent tarifu a 4 procenta do nenárokové složky. Zbylé 1 procento školy vůbec neviděly," sdělili v prohlášení učitelé ZŠ Komenského v Trutnově.

Platy pedagogů jsou podle nich v České republice momentálně ve výši 64 procent platu vysokoškoláka, což je nejméně ze států OECD a EU.

"Rozhodně to však nejsou pouze naše platy, kvůli kterým jdeme do stávky," upozornili. "Nelíbí se nám také následující: způsob, jakým byla realizována inkluze, požadujeme změny v nastavení inkluzivního vzdělávání. Nedostatečné financování českého školství (o čtvrtinu méně než je průměr vyspělých států). Směšně nízké třídnické příplatky za náročnou práci třídních učitelů. Velmi nízké platy asistentů, ale také kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků. Nekoncepční řešení nedostatku aprobovaných učitelů. Skutečnost, jak vládní představitelé prostřednictvím médií zavádějícím způsobem informují veřejnost o výši platů učitelů," uvedli stávkující učitelé ZŠ Komenského v Trutnově.