Prohlídky kostelů s kostýmovaným průvodcem již patří k stálicím nabídky. „Průvodce čeká každé pondělí ve 14 hodin před infocentrem na náměstí Českého ráje a zájemce provede po chrámu Panny Marie a kostelích svatého Františka a Mikuláše,“ uvedla šéfka RTIC Eliška Guberová.

V pondělí od 10 do 14 hodin a ve čtvrtek od 10 do 16 hodin je zajímavá podívaná připravena přímo v infostředisku. V galerii U Zlatého beránka v poschodí je možné pozorovat při práci brusiče drahých kamenů na ručním brusu.

Poprvé se v letním programu objevily exkurze do židovské synagogy v Krajířově ulici. Otevřeno je v úterý od 10 do 14 hodin. S průvodcem je možné projít bývalou židovskou čtvrť a navštívit židovský hřbitov.

Tentýž den od 9 do 12 hodin jsou veřejně přístupné dílny firmy JW Glass na Vesecku, kde se ručně vyrábějí skleněné a křišťálové lustry.

Další novinku v nabídce představuje čtvrteční exkurze po večerním městě Magický Turnov. Sraz zájemců je v 19.30 před infocentrem. Čeká je prohlídka návštěvnického centra DUV Granát a synagogy za svitu svíček.

V neděli od 9 do 12 hodin je připravena prohlídka raně gotického kostelíku svatého Jana Křtitele v Nudvojovicích. Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu Turnovska.