Avšak hlavním důvodem, proč nové domy na kopci nad Turnovem hned tak nevyrostou, jsou peníze. Developer podle městských odborníků nesplnil zadání, proto město jeho návrh odmítlo. „Každý developer tlačí na ekonomiku projektu, chce prodat co nejvíc bytů, proto se snaží regulativy obcházet,“ komentoval developerský návrh nové čtvrti městský architekt Boris Šonský.

Město po developerovi požadovalo, aby z vlastních prostředků zaplatil i stavbu páteřní komunikace, inženýrské sítě a napojení na plánovanou okružní křižovatku na Károvsku. Aby developer podmínky města splnil a přitom na projektu dostatečně vydělal, rozhodl se obejít některá omezení uložená městským regulačním plánem pro tuto čtvrť.

Mezi regulativy je například maximální výška budov, povolený sklon střech, procento zastavěnosti území či počet parkovacích stání v poměru k počtu bytů.

Půjde to, ale dráž

Architekt Šonský vypracoval studii obytné čtvrti, která by regulativy splňovala, ovšem za cenu menšího počtu postavených bytů. Takový projekt by ale nebyl pro investora výhodný, navíc se město nechce vázat problematickou koncesní smlouvou na vybudování čtvrti jako celku. Zastupitelé rozhodli, že město pozemky neprodá naráz, ale postupně, a komunikace a inženýrské sítě zafinancuje z vlastního rozpočtu. „Aby se daly domy podle regulačního plánu postavit, bude město muset investovat například do páteřní komunikace,“ vysvětlila starostka Hana Maierová.

Radnice nyní pracuje na novém plánu prodeje pozemků.