Po čtyřech letech sporů to uznal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a vrátil zaplacenou pokutu 360 tisíc korun. Informovala o tom vedoucí městského odboru správy majetku Ludmila Těhníková.
Autobusové nádraží měla původně postavit firma Euromont Group, která v první soutěži zvítězila s nabídkovou cenou 75 milionů. Turnov ale podle tehdejšího názoru ÚOHS porušil základní zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hodnoticí komise tehdy poskytla čtyřem uchazečům – SaM silnice a mosty, COLAS CZ, Pražské silniční a vodohospodářské stavby a Metrostav, dodatečnou lhůtu deseti pracovních dnů k předložení odpovídající bankovní záruky. V případě dalšího uchazeče BAK stavební společnost však postupovala jinak, a tím ji diskriminovala.

Město se sice proti rozhodnutí antimonopolního úřadu odvolalo, zároveň se ale dohodlo s firmou Euromont Group na ukončení smlouvy a proplacení už odvedených prací. Firma dostala zhruba pět milionů korun. Povinnost opakovat soutěž ale městu paradoxně pomohla, stavba totiž zlevnila o čtvrtinu. V konkurenci 17 firem vyhrál Strabag, který nabídl nejnižší cenu 50 milionů korun.

Nové autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti vlakové stanice je v provozu od listopadu 2011, spor s ÚOHS ale skončil před měsícem. „Nakonec Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5. března rozhodl, že se město jako zadavatel zakázky žádného správního deliktu nedopustilo," uvedla Těhníková.

Výstavbu dopravního uzlu, který propojuje železniční a autobusovou dopravu, připravovali v patnáctitisícovém Turnově od roku 2004. Do nákladné stavby se město mohlo pustit díky evropské dotaci. V Turnově je druhý největší dopravní uzel v kraji.