Podle Kateřiny Doubravové z kanceláře tajemníka úřadu, organizátoři vybrali deset nejpalčivějších oblastí, ke kterým se mohou občané obsáhle vyjádřit, předat své připomínky a současně i návrhy na jejich řešení.

Vytvoří několik diskusních hnízd

„Ve spolupráci s pracovníky Národní sítě Zdravých měst ČR, odborníky z naší radnice a vedením Kulturního centra jsme připravili taková diskusní hnízda, na kterých chceme z názorů občanů vytipovat nejdůležitější problémy města. Tuto anketu pak chceme shrnout a zjistit, nakolik se problémy shodují či liší od záměrů našich zastupitelů, popřípadě připravit i dlouho veřejností požadovaný diskusní kulatý stůl,“ řekla Krkonošskému deníku Kateřina Doubravová.

Podle ní je o novou akci už předem značný zájem. K účasti se už přihlásila nejméně třetina zastupitelů, někteří občané a studenti ze zdejší Střední umělecko-průmyslové školy a Gymnázia. To byl také důvod, proč jeden z deseti stolů vyhradili organizátoři mládeži.

Celé odpoledne by měl moderovat zkušený pracovník pražského centra Petr Švec, platnost shromážděných výsledků ještě chtějí pořadatelé dodatečně ověřit veřejnou anketou a každý rok pak na dalším fóru sledovat výsledky řešení.

Co s kontroverzními tématy?

Kateřina Doubravová soudí, že městu se tak společně s Místní agendou 21 podaří najít schůdná řešení mnoha kontroverzních témat, která dosud vytvářela značná názorová pnutí mezi občany a pracovníky turnovského městského úřadu.

„S lidmi bychom si měli v klidu pohovořit o jejich názorech, vysvětlit co město může vyřešit v rámci svých kompetencí, ale také objasnit rozsah jeho možností, které jsou stanoveny platnými zákony a rozhodnutím vyšších orgánů. Naším cílem je nejen vytvořit příjemnější ovzduší v komunální oblasti, ale také omezit nezdravý vliv médií, která často zveřejňováním jen negativních případů dlouhodobě jitří atmosféru,“ dodala.

Původní Rumlova vize neuspěla

Podobnou snahu mělo už před více než desítkou let Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Rumla. Kateřina Doubravová ale míní, že dnes situace pokročila. „Mnoho úředníků radnice prošlo školením, jak hovořit i s netrpělivými a rozrušenými občany, navíc máme několik příkladů z míst, kde komunikaci s veřejností bezvadně vyřešili. Například v Chrudimi či v Litoměřicích, což jsou naše vzory,“ uvedla a pokračovala: „Někteří lidé však na různé instituce doslova zanevřeli. Je pak špatné, když taková averze proniká až do osobních vztahů, protože nic naplat, mnoho úředníků v městě také bydlí,“ dodala.

Kateřina Doubravová současně sdělila, že v Turnově jsou nejkontroverznější oblasti životního prostředí, dopravy a správy majetku. Tam prý obzvlášť záleží na zvládnutí profese, přístupu k občanům a jejich včasné informovanosti.

Otakar Grund