„Gottwald byl odpovědný za smrt mnoha desítek nevinných lidí, třeba i Milady Horákové. Je dobře, že nebude zmiňován v souvislosti s Turnovem," uvítal rozhodnutí zastupitelů Petr Müller z Turnova. O čestné občanství města přišli v minulosti jen dva lidé, oba po událostech z února 1948. Čestné občanství bylo tehdy zrušeno někdejšímu náměstkovi předsedy vlády Janu Šrámkovi, který toto ocenění získal spolu s Gottwaldem v roce 1946. Komunisté zbavili čestného občanství i armádního generála Aloise Lišku, jemu ale bylo toto ocenění městem v roce 2004 navráceno. Lukič Cjura získal čestné občanství v roce 1983 za pomoc při zabezpečování kulturních i politických akcí a utužování přátelství s občany SSSR.

„Podílel se na okupaci Turnova sovětskou posádkou," zdůvodnil starosta Turnova Tomáš Hocke odejmutí čestného občanství. Další vojáci z někdejšího Sovětského svazu mezi čestnými občany města zůstávají. Podle starosty se podíleli na osvobození republiky za druhé světové války. Naopak Liberec se rozhodl do udělených ocenění nezasahovat. „Čestný občan patří k historii města, charakterizuje to období. To, že tam zůstane, znamená, že Liberečané mají paměť a mohou se z ní poučit. Kdybychom se ho zbavili, bylo by nečestné, že se nechceme hlásit k vlastní historii," prohlásil Michal Ulvr z katedry historie liberecké univerzity.

(čtk, js)