V prvním díle představíme ojedinělý doklad měšťanské barokní architektury v památkové zóně města Turnova. Jedná se o Dům „U Bažanta“, který stojí ve Skálově ulici čp. 70.

„Jde o patrovou stavbu s mansardovou střechou. Do dvora a zahrady se z ulice vchází zděnou bránou, zdobenou barokním sousoším. U zdi zahrady se nachází kašna se sousoším z roku 1761. V zahradě stojí zděný objekt stájí,“ říká Jan Prostředník z Muzea Českého ráje v Turnově.

Dům „U Bažanta“ byl vystavěn na půdorysu písmene L a je dnes spojen se sousedním číslem popisným 71 do jednoho celku Muzea Českého ráje. V domě čp. 71 jsou instalovány expozice turnovského muzea, v domě „U Bažanta“ se pak nacházejí kanceláře odborného oddělení, muzejní prodejna a návštěvnické centrum.

„Dům je poprvé zmiňován v písemných pramenech k roku 1608, ovšem počátky jeho stavby lze hledat nejpozději v 16. století. V roce 1612 měl dům zahradu a stodolu. O půl století později se při dědickém řízení rozšířil o pozemky sousedního zbořeného Fendrychovského gruntu,“ podotýká k historii stavby Jan Prostředník.

V návaznosti na dlouhodobý program rozvoje turnovského muzea byly v roce 2011 zahájeny práce na revitalizaci výjimečného barokního domu čp. 70 „U Bažanta“.

„Město Turnov zařadilo obnovu této památky do programu regenerace městské památkové zóny. V roce 2011 se provedla oprava a výměna oken, výměna dveří, sanace vlhkého zdiva, oprava vnitřních portálů, venkovní omítek a celková revitalizace prostoru v přízemí,“ uvádí Jan Prostředník. Obnova památky si v roce 2011 vyžádala 2,2 miliony korun. Polovinu celkových finančních nákladů hradilo ministerstvo kultury, zbylé prostředky poskytly ze svých rozpočtů Liberecký kraj a turnovské muzeum.

„V letošním roce by mělo dojít k opravě krovu a výměně stávající střešní krytiny za repliky původních břidlicových šablon,“ dodává Jan Prostředník.

(mj, muz)