V ulici postupně projde obnovou veškerý kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek. V rámci renovace budou také nově napojeny střešní svody. Stavební firma obmění povrch komunikace i chodníků, zídky, veřejné osvětlení a přibude zeleň.

„Každá z ulic v Turnově má šanci na kompletní obměnu zhruba jednou za 40 až 60 let, bylo by škoda tuto šanci minout. I když pro všechny by zřejmě bylo nejjednodušší vše zachovat v původní podobě, je dobře, že se posuneme dál. Po řadě jednání jsme dospěli k závěru komplexní přestavby ulice na moderní prostor nejen s obnovenými rozvody, ale také s novými povrchy, chodníky i osvětlením a zelení,“ shrnul plán na celkovou přestavbu ulice starosta města Turnova Tomáš Hocke.

Průchod po opravách.
FOTO: Přestavba pasáže u turnovské radnice dospěla do finále, otevře se na jaře

Parkovací stání budou vydlážděna, novou podobu se zelení získá prostor před Správou CHKO Český ráj. Moderní vzhled doplněný stromy by měla dostat také spodní část ulice. „Navrženy byly povrchy chodníků a integrace různých prvků tak, aby to byla moderní ulice, která zároveň dotvoří historické centrum,“ představil projekt přestavby architekt Petr Müller.

Rekonstrukce, která bude především zátěží pro místní obyvatele i podnikatele, by měla být dokončena v polovině října 2023. Zakázku zrealizuje firma Stavby Flamberg. Celková investice přesáhne 28 milionů korun. Kromě Vodohospodářského sdružení (VHS) Turnov v roli hlavního investora na stavbu přispívá také město Turnov. Protože se dosud jedná o krajskou komunikaci, na opravě se finančně podílí také Liberecký kraj.

Průběh přestavby

Stavba bude rozdělena na tři části. Práce začnou od spodní části ulice a budou pokračovat směrem k náměstí. „První etapa zahrnuje prostor od křižovatky U Raka ke křižovatce s Vejrichovou ulicí. Tam by se pracovníci měli dostat na konci května. Nejsložitější dopravní situace zřejmě nastane v průběhu dvou až tří týdnů druhé etapy stavby, kdy se bude realizovat samotné křížení ulic A. Dvořáka a Vejrichovy. Třetí etapa stavby se týká části od Vejrichovy ulice směrem k náměstí Českého ráje, na řadu přijde zřejmě na konci června,“ řekl za VHS Turnov Milan Hejduk.

Dopravní omezení, obchody a svoz odpadu

Od 20. března bude ulice Antonína Dvořáka obslužná z náměstí Českého ráje. Bude zachována jednosměrnost ulice s výjezdem do Vejrichovy ulice, dále do Tázlerovy a Hluboké. Podobně jako při přestavbě v minulém roce. S postupem stavby směrem nahoru bude výjezd na náměstí Českého ráje obousměrný, aby byla zajištěna alespoň minimální obslužnost nemovitostí v místě. Aktuální řešení dopravní situace bude vždy značeno dopravními značkami. Ve zvýšené míře bude zajištěn také dohled Městské policie Turnov.

Po celou dobu rekonstrukce budou obchody v ulici Antonína Dvořáka otevřeny. Stavební firma v co největší míře zajistí vstup do provozoven. Svoz odpadů z ulice bude v průběhu přestavby zajištěn Turnovskými odpadovými službami z místa dostupného pro techniku. Na dané místo budou popelnice soustřeďovat pracovníci stavby. Sběrné místo tříděného odpadu bude dočasně přemístěno na parkoviště u KC Střelnice. Místní by si měli své nádoby na odpad označit číslem popisným.

Parkování v ulici Antonína Dvořáka nebude po dobu stavby možné ani pro rezidenty. V případě nutnosti aktuálního příjezdu zásobování a další případné dopravní situace mohou místní řešit se stavbyvedoucím firmy Stavby Flamberg.

Pracovní doba na stavbě bude ve všední dny od 7 do 17 hodin, v případě nepředvídatelných okolností je možné prodloužení, popřípadě práce o víkendech. Odstávky dodávek vody budou majitelům nemovitostí a místním domácnostem i provozovatelům oznámeny vždy s předstihem minimálně 5 dní.