V úvodu připomenula akce, které se podařilo uskutečnit, ale současně přiznala, že jsou i problémy, které se městu vyřešit nepovedlo a o některých možná ani neví. U stolů proto lidé mohli podávat další návrhy a jejich řešení. Vedle šéfů radničních odborů jim je pomáhali formulovat také někteří radní a zastupitelé. Průběh celé akce moderoval Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, do jejíž sítě se město společně s vlastní agendou MA-21 přihlásilo.

Výběr problémů nebyl jednoduchý

I po krátkém a jasném úvodu ředitele Švece nebyla zprvu situace jednoduchá, ale ti, kteří přišli, prokázali vesměs nejen značnou míru korektnosti ale hlavně profesní vyspělosti. V krátké době se jim tak podařilo u jednotlivých stolů formulovat zásadní problémy, které je ve městě trápí nejvíce, a z nich vybrat vždy dva nejdůležitější. Výslednou dvacítku pak zapsali a předali vedení města k dalšímu projednání. Těmi se, podle závěrečné ankety, mají následně zabývat zastupitelé a vedení města a výsledek jejich práce chtějí zhruba po roce občané na podobném mítinku znovu vyhodnotit.

Nejvíce se zapotili dopraváci

Snad nejrušněji byla diskuse u stolu Miroslava Vargy. Doprava městem i odpor proti vedení navržené rychlostní komunikace R 35 jeho územím bylo téma tak silné, že zastínilo dalších čtrnáct, byť nemálo důležitých námětů z oblasti dopravy a plánů rozvoje města a jeho nejbližšího okolí. Dvě dominantní otázky dopravy byly dokonce natolik silné, že obsadily i první dvě místa v závěrečném hlasování všech zúčastněných a staly se tak výchozí prioritou města. Není divu. Otázku dopravy už za základní označili bývalí zastupitelé před dvanácti lety, současná anketa jen potvrdila to, že její neúplné řešení občany znepokojuje nejvíce.

Rovněž u dalších devíti stolů měli všichni napilno. Lidé například poukazovali na léta neexistující koupaliště, špatnou podporu podnikání, malé využívání nákladně zřízených sportovišť, likvidaci oddělení v Městské Panochově nemocnici a požadovali také větší podporu ve financování školství. Především pak kritizovali špatný přístup vedení radnice v komunikaci s občany a nedostatečné projednávání investičních akcí s lidmi, stavěných v místech jejich bydliště. S deseti body se prosadili i studenti z Gymnázia. Jejich návrh na zřízení mládežnického zastupitelstva skončil v anketě třetí, byť se značnou bodovou ztrátou.

U dálnice R 35 Petr Švec kapituloval

Ředitel Švec byl v závěru příjemně překvapen. „Skutečně mě překvapil velký zájem a nejen klidná, ale hlavně tvůrčí atmosféra zdejších lidí. Řídil jsem už několik takových akcí, ale tady se nikdo nehádal a opravdu se pracovalo. Překvapil mě zájem o řešení dopravy a silný odpor k rychlostní silnici, který tu probírali v zdánlivě rozdílných oblastech,“ podivil se. Ten ji chtěl z některých vyjmout, ale narazil na odpor téměř všech účastníků, takže okamžitě kapituloval. Přesto byla podle jeho slov akce výborně připravena a splnila svůj účel.

Otakar Grund