Důvodem je podle Jiřího Mikuly jako předsedy dozorčí rady fakt, že docházelo a dochází k závažnému porušování zákonů ČR a povinností při správě majetku města Turnova ve VHS. Problémy se týkají hlavně výstavby vodohospodářské infrastruktury v Lomnici nad Popelkou, znemožnění kontroly pracovních smluv, odměňování pracovníků VHS, nereflektování připomínek dozorčí rady apod.

Křeslo se pod Milanem Hejdukem přitom kývá už dlouho, mimo jiné i kvůli nejvyšší ceně vodného a stočného, kterou VHS má v rámci celé republiky.

Vyřešení a uklidnění situace kolem VHS je důležité zjevně i proto, že město a Vodohospodářské sdružení v Turnově chystají velké investiční akce na období let 2017 až 2020, představující rozsáhlé a investičně náročné aktivity na území Turnova. Jde o intenzifikace čističky odpadních vod (za 75 milionů korun), rekonstrukci úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích (40 milionů korun), přeměnu systému vodovodů v průmyslové zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích (50 milionů korun) a rekonstrukci vodohospodářských sítí v Nádražní ulici (38 milionů korun). Na tyto akce, které zatíží i turnovský rozpočet, chce město vypsat žádosti o dotace. I o tom budou jednat zastupitelé.

(jap, jm)