Autoři auditu ministerstva financí navrhují, aby město vrátilo pět procent, tedy skoro 2,5 milionu korun. Radnice s výsledkem auditu nesouhlasí a chce se bránit. ČTK to dnes řekl starosta Tomáš Hocke (Nezávislí).

Turnov zakázku musel vypsat dvakrát. Autobusové nádraží měla původně postavit firma Euromont Group, která v první soutěži v roce 2009 zvítězila s nabídkovou cenou 75 milionů korun. Podle tehdejšího názoru antimonopolního úřadu ale město porušilo základní zásady rovného zacházení. Turnov proto soutěž na už zahájenou stavbu vypsal znovu a Euromontu vyplatil asi šest milionů korun za provedené práce. Opakovanou soutěž vyhrála firma Strabag za 50 milionů korun.

Podle auditorů ale dodatečné informace k zadávacím podmínkám nové soutěže nedostaly některé firmy, které však o zakázku nakonec zájem neprojevily. Chybou také bylo to, že Strabag ve vícepracích neměl správně naceněný plot - oproti původní výměru asi 51 metrů byl o metr delší. "Metr navíc nám firma vůbec neúčtovala," poznamenal starosta. Ve výkazu výměr byly podle auditorů i další chyby, jež mohl využít vítěz první soutěže Euromont. "Nicméně ta firma skončila v soutěži na 14. místě, takže říkáme, že princip sehnat nejlevnější firmu jsme neporušili," řekl Hocke. V podmínkách soutěže také bylo, že hlavní stavbyvedoucí musí mít autorizaci v oboru dopravní stavby, což podle auditu Strabag nesplnil. Jejich stavbyvedoucí osvědčení získal až v průběhu stavby.

Výsledky auditu nyní posuzuje ROP Severovýchod, který dotaci poskytl. Poté se bude možné odvolat či žádat o prominutí sankce. Hocke očekává konečné rozhodnutí v únoru či březnu příštího roku. Turnov zároveň zvažuje, že podá žalobu na antimonopolní úřad a bude se domáhat šesti milionů, které musel ze své kasy zaplatit Euromontu po zrušení první soutěže.

Výstavbu dopravního uzlu, který propojuje železniční a autobusovou dopravu, připravovali v patnáctitisícovém Turnově od roku 2004. Nové autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti vlakové stanice je v provozu od listopadu 2011. Jde o druhý největší dopravní uzel v Libereckém kraji.