Týdny vzdělávání dospělých nabízí lidem v Královéhradeckém kraji bezplatnou příležitost účastnit se ukázkových hodin, zájmových kurzů, dnů otevřených dveří, seminářů či poradenských aktivit. Více o projektu i konkrétních možnostech v rozhovoru prozradil ředitel Úřadu práce Václav Staněk.

Jakým způsobem pomáháte nezaměstnaným lidem v evidenci Úřadu práce?
Úřad práce České republiky nabízí široké spektrum pomoci nezaměstnaným, kteří na sobě chtějí aktivně zapracovat a změnit svoji životní situaci. Pomůžeme lidem nastartovat jejich kariéru pomocí široké škály poradenských kurzů, které jim pomohou uspět u výběrových řízení, se kterými mají lidé často problémy. Pomáháme našim uchazečům správně nastavit jejich pracovní zaměření, které můžeme korunovat výběrem širokého spektra rekvalifikačních kurzů. Zároveň nabízíme v rámci „Aktivní politiky zaměstnanosti" finanční příspěvek i pro začínající OSVČ. Náš úřad v neposlední řadě poskytuje bezplatnou pracovně právní pomoc, spolupracuje se zaměstnavateli a účastní se mnoha akcí.

Patří mezi tyto akce i připravované Týdny vzdělávání dospělých 2015 v Královéhradeckém kraji? Pro koho je akce určena a co si od ní slibujete?
Ano, patří a slibujeme si od ní oživení na trhu práce. Tuto akci pořádáme od 2. do 6. listopadu společně s Královéhradeckým krajem a Asociací institucí vzdělávání dospělých. Navíc se nám ji podařilo provázat se společnou akcí Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, kterou je "Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015". Ta bude probíhat ve dnech 4. a 5. listopadu v trutnovském Uffu. Obě akce jsou bezplatné a jsou otevřeny pro širokou veřejnost. Žáci i jejich rodiče tak mají jedinečnou možnost seznámit se s nabídkami vzdělávání, pracovního uplatnění, a v případě akce TVD i s celou řadou kurzů zaměřených na sebezdokonalování v profesní i zájmové oblasti. Programy lze vyhledat dle názvu na internetu nebo v brožurách umístěných v prostorách ÚPČR a na plakátech vylepených na městských inzertních plochách.

Konkrétně, jak může tato akce pomoci zejména nezaměstnaným lidem z evidence Úřadu práce?
Získají lepší přehled o nabídkách práce a mohou neformálně navázat kontakt se zaměstnavateli, zúčastnit se exkurzí v trutnovských firmách v rámci akce dne otevřených dveří. Navíc dnešní doba klade vysoké nároky na celoživotní vzdělávání, tudíž seznámení se s nabídkami škol a rekvalifikací je více než žádoucí. V neposlední řadě mohou získat poradenství k tematice správného psaní životopisu, zákoníku práce, zahájení podnikání a celé řady dalších. Volnočasové aktivity jsou pak neméně zajímavé.

Jaké vyhlídky v oblasti zaměstnanosti má podle vás náš region a kde spatřujete příležitosti pro budoucí uplatnění nejen absolventů?
Současný vývoj zaměstnanosti je nejnižší za posledních pár let. Je to hlavně díky rostoucí ekonomice a vytváření nových pracovních míst ve firmách. Věřím, že zdejší region bude pro zaměstnavatele zajímavý i v budoucnu a že je místní lidé v jejich úsilí podpoří svoji pracovitostí. Budoucnost patří technickým profesím jak kovo tak i elektro, šikovným řemeslníkům, ale i řidičům, opravářům nebo oborům z oblasti zdravotnictví a sociální práce.

Máte nějaká přání nebo chtěl byste lidem něco vzkázat?
Přál bych si, aby ekonomika i nadále stoupala a nezaměstnanost byla stále nižší a nižší. Lidem aby nechyběla chuť ke zdokonalování se a k podnikání. A pokud jim v tom budeme schopni být jako úřad nápomocni, uděláme to. Zejména mladým lidem bych pak rád vzkázal, aby nepodcenili význam svého vzdělání, protože tato investice se jim vždy vyplatí a nikdy se neztratí. A těm dříve narozeným, aby se nebáli nových věcí a výzev. Úřad práce jim bude vždy partnerem.

(njt)