U památníku 1. světové války krátce promluvil Jan Nešněra z Vojensko historického a muzejního spolku Trutnov. Přítomní, mezi kterými nechyběl zástupce Parlamentu České republiky poslanec Robin Böhnisch, položili kytice nejen u památníku Velké války, ale také u symbolického hrobu námořníka Rudolfa Wojtecha, památníku osvobození, památníku Roty Nazdar i u hrobu židovských dívek, které zahynuly v pobočce koncentračního tábora Gross Rosen v Trutnově Poříčí.

„Dnem veteránů si připomínáme podepsání příměří mezi Spojenci a Německem v Le Francport nedaleko Compiegne 11. listopadu 1918. Tímto aktem byly formálně ukončeny boje na Západní frontě," připomněl trutnovský poslanec Böhnisch.

(jš)