Packá škola je také první v okrese, která otevřela před pěti lety přípravnou  třídu. Letos od září by ji chtěla zpřístupnit pošesté. Mohou do ni vstoupit děti Ředitel s odkladem školní docházky. Maximální počet žáků je přitom patnáct. školy Petr Ježek konstatuje:

„S přípravnou třídou máme velice pozitivní zkušenosti. Při vstupu do první třídy jsou děti v otázce socializace velice dobře vybaveny. Navíc učitelka z přípravné třídy pokračuje s dětmi do prvního ročníku, což je oprvadu přínosné.“

K zápisu v Základní škole v Husitské ulici se nedostavily pětileté děti,  kterým byl letos poprvé zápis umožněn. „Nástup těchto dětí vidím jako problémový. Myslím si, že není kam spěchat. Domnívám se, že je to parketa větších měst,“ míní Petr Ježek a připomíná, že pětiletí školáci musí mít pro vstup do školy doporučení psychologa i lékaře.

Zdejší základní škola chce od září otevřít dvě první třídy a jednu  přípravnou. K zápisu nyní přišlo 58 zájemců.