Mezi prodejními stánky si mohli zájemci prohlédnout expozici sokolníků s ukázkami dravců. Své znalosti o zvířatech si mohly děti vyzkoušet ve stánku s trofejemi.

Myslivosti byly věnovány také výstavy v budově obecního úřadu. Svou činnost tu dokumentoval Řád svatého Huberta a trutnovská lesnická škola. Diváky zaujala výstava obrazů s mysliveckou tematikou a dřevěné vyřezávané sochy. Nechyběly ani fotografie zvířat a lesního hospodářství. Zájemci také mohli zhlédnout videofilm o myslivosti a naučné stezce.

Největší pozornost ale poutala lesní učebna. Tu připravili pracovníci naučné stezky Hájemství. Děti se tu hravou formou naučily všechno, co souvisí s pěstováním, těžbou a výrobou dřeva. Nejprve si postavily z obří stavebnice dva stromy. Potom je správným způsobem porazily. Kmen a větve naložily na kamion a dovezly k vlaku. Tady rozdělily kmeny podle druhů dřeva. Potom je už čekalo jenom řezání. Společně s lesníkem si každé z dětí odřízlo z větve kolečko a pomocí razítka si vyrobilo medaili s motivem naučné stezky Hájemství. Zároveň tu bylo možné si prohlédnout budky pro různé druhy ptáků, zájemci si domů odnesli pracovní listy z naučné stezky a časopisy Lesů České republiky.

Naučná stezka vznikla v roce 2008. Čtyřkilometrová stezka se sedmi informačními panely vede z Hájemství k Dětské ozdravovně a končí u přehrady Les království. S myšlenkou vytvořit naučnou stezku přišel místní revírník Václav Lokvenc. Součástí prostoru je například netradiční terénní plastická mapa Krkonoš. Významné krkonošské toky jsou pojaty jako chodníčky, po kterých děti mohou chodit a poznávat hory „zevnitř".

Další zajímavostí stezky je arboretum s tradičními českými stromy. Ty tvoří keltský stromový kalendář. Podle data narození si návštěvníci mohou najít ten „svůj“ strom a zjistit, jaké vlastnosti mu připisuje.

Lesy pořádají u stezky naučné programy, v blízkosti je dětská ozdravovna Království, s kterou také úzce spolupracují. Naučná stezka vede po používané turistické trase, proto nemá problém s návštěvností. Mimo jiné sem zavítala delegace z polské družební školy v rámci programu Přátelství bez hranic.