V Mostku v letech padesátých a šedesátých bylo hodně záhumenkářů, kteří vlastnili louky a políčka. Chovali krávy, kozy, drůbež a někteří i koně. Tím také všechny meze byly osekávány. A kdo měl dcery, choval i husy, aby bylo peří do výbavy. Nejprve se utvořil svaz chovatelů v sousední Borovničce. Teprve později, pravděpodobně v roce 1966, došlo ke sloučení a byl založen svaz chovatelů v Mostku.

Ke svým schůzím využíval různé místnosti, například prostor dnešních uhelných skladů, někdy také místní požární zbrojnici. První výstava zvířat se konala v roce 1976, při 10. výročí založení svazu. Celkem vystavovalo 39 chovatelů, vystaveno bylo 102 králíků a 10 klecí drůbeže. Postupně se akce stala tradicí. V období prvomájových oslav se konala dvoudenní výstava králíků a drůbeže, která se konala v prostorách Obecního podniku bytového hospodářství. V roce 1986 vzrostl počet vystavovatelů na 133. Vystavováno bylo 332 králíků, 30 klecí drůbeže, 6 holubů a 22 klecí exotického ptactva. Výstavy se také konaly v areálu koupaliště (bývalé prostory internátu závodu Tiba).

V roce 1996 však budova lehla popelem. Shořelo vše: klece a veškeré zařízení i některá dokumentace. Přesto, že chovatelé nemohli pořádat své výstavy, vystavovali na jiných místech v okolí a dosahovali dobrých výsledků. Postupně se zakupovaly nové klece, některé chovatelé získali darem od jiných organizací. A tak díky podpoře obecního úřadu, závodu a občanů Mostku se opět podařilo začít pořádat výstavy. V roce 2002 se znovuotevřely brány výstaviště v prostoru areálu koupaliště. V roce 2004 se přestěhoval do druhé budovy bývalého internátu. Před otevřením bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin na úpravách všech místností.

V roce 2006 se rozšířila ptačí chřipka a bylo zakázáno vystavovat drůbež a ptactvo, a tak průběh výstavy byl bez štěbetání a kdákání. Každý rok naši chovatelé získávali řadu ocenění, ale největších úspěchů dosáhli v roce 2008: v expozici králíků – p. Krátký získal 4x čestnou cenu, 1x nejlepší kolekce, 1x pohár - nejlepší samec výstavy. Na celostátní výstavě v Praze dokonce získal ocenění šampión ČR. Pan Karel získal 5x čestnou cenu, A. Čajka 2x čestnou cenu, B. Mindl 1x čestnou cenu, Bára Čajková získala čestnou cenu mladých chovatelů. V expozici drůbež M. Křenek získal 2x čestnou cenu. V expozici holubů J. Honzák získal 2x čestnou cenu. Děkujeme za úspěšné reprezentování organizace.

Výstavy by se nemohly konat v takovém rozsahu, nebýt každoroční podpory občanů, sponzorů z vesnice i širokého okolí včetně OÚ Mostek. Za to vše patří velký dík.