Příběh poutního místa U Studánky má svou přesně datovanou historii. Začíná v létě 1848, kdy zde na základě opakujícího se snu jedné osleplé ženy hledali a nalezli pramen, jehož voda jí skutečně vrátila zrak. Od té doby sem na pouť přicházelo stále více lidí, často se mše musely konat pod širým nebem.

Po roce 1945 a odsunu německého obyvatelstva, pouť nezanikla, ale měla menší účast. V sedmdesátých letech byly už stavby ve velmi špatném stavu, a tak pouť skončila. Po roce 1989 se podařilo, i za finanční pomoci bývalých německých obyvatel, poutní místo obnovit.

Hlavní pouť se tu koná první neděli v červenci a v září, ostatní pak poslední neděli v květnu. Přijíždějí na ně poutníci z Čech, Německa i Rakouska. Od den dříve se už pátým rokem konají Slavnosti obce, a tak zahraniční hosté využívají možnost zúčastnit se během víkendu hned dvou akcí. Lesní kostel se před dvěma roky stal také místem slavnostní novoroční mše, kterou o půlnoci 31. prosince sloužil královéhradecký biskup Dominik Duka.