„Podařilo se nám získat z Regionálního operačního programu NUTS II. osmnáct a půl milionů korun. Dojde k rekonstrukci původního centra obce Huntířov. Skládá se ze šesti staveb. Dojde k rekonstrukci kostela z počátku dvacátého století. Není zapsán jako historická památka, nicméně by byla škoda, aby chátral. V rámci projektu z něj vznikne kulturní centrum, kde bude koncertní a výstavní síň.

Další stavbou je sociální objekt s klubovnou. Část je vyčleněna jako šatny a zázemí pro sportovní stadion, druhá bude sloužit jako klubovna pro místní spolky a zájmová sdružení. Součástí projektu je také obnova původního rybníčku. Zajímavostí je další stavba, která je součástí rybníčku. Půjde o kořenovou čističku. Bude sloužit pro potřeby nových objektů a zároveň jako ukázka ekologického způsobu čištění vody.

To ale nebude jediný ekologický prvek stavby…
To je právě začátek stezky, která povede od čističky arboretem až k solárním panelům, které budou umístěny na sociální budově. Opět jsou ukázkou ekologického získávání energie a zároveň budou ohřívat vodu pro potřeby areálu. Arboretum mají tvořit typické stromy našeho regionu, aby si mohli návštěvníci vytvořit představu o zdejším porotu.

A neměli bychom zapomenout na dětské atrakce.
Dětské hřiště má podobu dřevěné tvrze, která tu kdysi skutečně stála a byla první známkou osídlení. Samozřejmě jsme museli její vzhled trochu upravit, aby odpovídala bezpečnosti a požadavkům na dětské atrakce. Odborná firma nám zároveň upravila naše návrhy, aby co nejlépe odpovídaly využitelnosti atrakcí.
Dojde také k obnovení komunikace na starý hřbitov, kde se asi třicet let nepohřbívá. Dojde tam k zahradnickým úpravám a areál by měl dostat charakter parku. Část náhrobků bude zachována. Ty, které jsou zcela poničené, se stanou základem obelisku. Ten bude jako jakési memento uzavírat alej.

Pro všechny milovníky sportu je určitě dobrou zprávou, že tu bude také multifunkční hřiště.
Pro občany Huntířova vznikne opravdu kvalitní sportoviště s výborným povrchem na míčové hry. Máme už hřiště v Komárově a Kocléřově, obě postavené díky různým dotacím.
Poslední částí projektu je rekonstrukce pomníku obětem světových válek a kříže smíření, které v centru obce také stojí.

Kdo alespoň trochu sleduje život ve vaší obci, musel zaregistrovat rozsáhlou spolupráci s Polskem.
Je to součástí projektu Přátelství bez hranic, který realizujeme společně s Pilníkovem a polským Marciszowem. Je spolufinancován z fondu ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Pro naši obec jsme v rámci projektu získali sedm set tisíc korun. Letos v rámci projektu organizujeme dvanáct akcí. Zatím můžeme říci, že se akci vydařily. Jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny od dětí po seniory. Většinou se jedná o výměnné pobyty. Naposledy jsme například absolvovali návštěvu polských důchodců u nás se společným posezením v Pilníkově, které se skutečně vydařilo. Stejně tak podobná akce v Polsku. Spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.
Součástí tohoto projektu jsou také obecní slavnosti. Jejich pátý ročník se koná už tento víkend.

Jaké další akce se v obci konají?
Určitě bych zmínil Hunťák cup. To je akce s dlouho tradicí a už stálými návštěvníky. Soupeří tu kolem dvaceti týmů z celé republiky. Fotbalový turnaj má bohatý doprovodný program, na se na něm pobaví celá rodina. V letošním roce se ale konat nebude, právě kvůli rekonstrukci historického centra.
Další známou akcí je Česko německá pouť v Kocléřově, která se koná tuto neděli a přijíždějí na ni bývalí obyvatelé naší obce.

Jaké další investice obec do budoucna připravuje?
Mohl bych zmínit například rekonstrukci budovy mateřské školy na kterou jsme dostali jeden a půl milionu korun ze státního rozpočtu. V tom nám pomohl poslanec Josef Kochan. Chceme v rámci kampaně za zelenou energii získat prostředky na zateplení základní školy.
V současné době také řešíme druhou změnu územního plánu. V plánu je rekonstrukce infrastruktury, především pak kanalizace, kde mohou náklady dosáhnout až 120 milionů korun.

Život obce není možný bez zájmových organizací a spolků…
Také u nás se starají o část společenského a kulturního života obce. Určitě musím zmínit občanské sdružení PeGaLe, samozřejmě tu máme dobrovolné hasiče, fotbalisty, nohejbalisty, klub důchodců, mateřské centrum Pastelka nebo sdružení Franze Wihana.

Něco málo z historie obce Vítězná

První zmínka o obci pochází ze 14. století, je o tvrzi v Kocléřově, což byl počátek slovanského osídlení obce podél Hartského potoka. Ve středověku patřilo území obce šlechtě z Rychnova , nebo Žireckému klášteru. V devatenáctém století se datuje vznik prvních manufaktur ( textilní, řemeslná a zemědělská výroba). Na přelomu 19. a 20. století vznikly první textilní továrny v Kocléřově a Záboří, které se počátkem 20. století rozrostly na tři, z nichž největší bylo Rico. Vzniklo také mnoho řemeslných živností - truhlárny, mlýny, pily a v 19 století byla vystavěna také nová školní zařízení v Kocléřově, Huntířově a Záboří ( dříve se učilo jen v provizorních podmínkách). Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1880 - 1900 a to 4 500. Z toho nejvíce lidí obývalo Huntířov – 1 700 a z 99% bylo tvořeno obyvateli německé národnosti. V roce 1930 bylo území administrativně rozděleno na Kocléřov, Hájemství, Huntířov, Kousky, Bukovina, Komárov, Záboří, Nové Záboří a Jánská studánka. Po roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a nastal příliv českých osadníků. V roce 1950 jich bylo 1 853. Postupně docházelo k vylidňování a v současnosti obec obývá 1 310 lidí. Samotná obec Vítězná vznikla v roce 1961 spojením pěti osad – Hájemství, Kocléřova, Huntířova, Komárova a Záboří. Nachází se v Podkrkonoší, v nadmořské výšce 450 až 500 metrů, na rozloze 25,5 kilometrů čtverečných, z čehož polovinu území tvoří lesy. Pro své postavení uprostřed lesů a svůj klid je hojně využívaná jako rekreační oblast. (podle obecních záznamů)
Družba není žádným prázdným slovem

Součástí loňských slavností na začátku července byl také družební podpis smlouvy mezi Vítěznou a polským Marciszowem. Od té doby se už uskutečnila řada společných návštěv a družebních akcí. Zapojují se do nich všechny věkové skupiny, od žáků základních škol, přes sportovce až po seniory.

Při nich spolupracuje Vítězná s nedalekým Pilníkovem. „Akce už dávno ztratily pouze oficiální ráz. Vytvořila se nová přátelství, na společné návštěvy se všichni těšíme,“ vysvětlil starosta Zdeněk Műhl. Jako příklad uvedl květnový sportovní den. V jeho rámci odjela skupina cyklistů do Polska. Část se vracela objednaným autobusem. „Odpoledne byl v Polsku připraven zábavný program. Ti, kteří museli navečer odjet objednaným autobusem litovali, že nemohou zůstat,“ přiblížil jednu z akcí starosta.

Stejně tak se vydařila návštěva žáků, kteří v Čechách navštívili naučnou stezku v Hájemství, polští senioři si zase prohlédli Kuks a společně poseděli při muzice. Čeští školáci si užili koncem května školní výlet do Polska. Zatím poslední akce se uskutečnila minulý víkend, kdy se konala Obecní slavnost Den Marciszówa za účasti české delegace. Do konce roku ještě čeká na účastníky Den Pilníkova, který je naplánován na září a listopadové vyhodnocení celoročních akcí. Také tento víkend se hosté z Marciszowa přijedou podívat na Den tradic. A aktivně, protože přivezou prodejní stánky lidových řemeslníků.