Občanské sdružení se zvláštním názvem vzniklo v listopadu 2003 a nese v názvu i svůj cíl: Hrou za poznáním a zábavou. A co znamená PeGaLe? „Je to zkratka jmen tří zakladatelek, Petra Jiřičková, Gabriela Kučerová a Lenka Černá,“ vysvětlila jedna z nich, Petra Jiřičková. Hlavním cílem je organizování volného času dětem v duchu hesla Kdo si hraje, nezlobí a možná se i něco naučí.

A tak začalo PeGaLe každý měsíc pořádat nějakou akci pro děti. Začínali především se sportovními aktivitami. Postupně přibylo stanování u koní, výlety, pálení čarodějnic, Drakiáda nebo tábory. „Zábavná odpoledne jsou připravována na různá témata, například zdravověda, setkání s policií, ekologie nebo život postižených. Začínáme přednáškou, srozumitelnou dětskému divákovi. Při ní mohou děti klást otázky k danému tématu. Následují soutěže, které jsou tématické spojené s tím, co jsme probírali na besedě. Nakonec všechno zhodnotíme a nejlepší odměníme,“ vysvětlila Jiřičková.

Postupně se dařilo zapojovat do činnosti sdružení další přátele z jiných organizací. PeGaLe například spolupracuje s motoklubem Černí jezdci, tvoří program pro tradiční srazy na Kateřině. Spolupracují i s pořadateli Hunťák Cupu, jejich stánek plný her najdete na Dnech obce.

Každé akce se účastní dvacet až osmdesát dětí. Při některých akcích se ale počet účastníků dostává i přes číslo sto. „Věnujeme se dětem ve věku od šesti do šestadvaceti let. Pro mladší je určené mateřské centrum, které v naší obci také funguje,“ vysvětlila Jiřičková. PeGaLe spolupracuje nejen s ním, ale i se Sborem pro občanské záležitosti, se kterým chystají Vítání občánků a navštěvují seniory.

Jak zdůrazňuje za členky sdružení Petra Jiřičková, pro činnost je důležitá podpora obecního úřadu. Ten jim každoročně poskytuje dotace na činnost. Daří se jim také získávat dotace od Královéhradeckého kraje. Potřebná je rovněž podpora místních podnikatelů. Díky nim si už účastníci akcí PeGaLe zvykli na to, že domů neodejdou bez nějaké odměny. Při některých akcích a při účasti mnoha dětí, je organizace náročná. „Uvítali bychom nadšence, kteří by se do naší činnosti zapojili. Některé starší děti, které s námi před šesti lety začínaly, nám už pomáhají,“ prozradila Jiřičková. Do konce roku se mohou děti z Vítězné i širokého okolí těšit na Drakiádu, Halloweenský pochod a Mikulášskou besídku. A příští rok? „O něm už brzo budeme mít také jasno. Od srpna totiž začínáme pracovat na programu pro příští rok,“ uzavřela Jiřičková.