Jak děti naučit něco, o čem sám moc nevím? Jak jim ujasnit pojmy z oblasti fungování Evropské unie, když je sám občas pletu? Zvídavým žákům, studentům a rovněž jejich učitelům mohou pomoci nové internetové stránky.

„Česká republika je již několik let součástí Evropské unie, nicméně znalosti Čechů o EU a unijních institucích jsou velmi špatné a většinou se neučí ani na středních školách Královéhradecka,“ sdělila výsledky zjišťování Eva Fruhwirtová z královéhradecké agentury Commservis.

„Problémy desítek učitelů, kteří se potýkají s nedostatkem materiálů, by mohl zásadním způsobem prolomit internetový počin. Na webové stránce se nachází interaktivní prezentace, která moderní formou učí studenty důležitým vědomostem o Evropském parlamentu,“ upozorňuje Eva Fruhwirtová.

Chyť šílenou krávu


Otevřít vzdělávací portál není pouze poučné, ale docela zábavné i pro člověka, který má v otázkách postavení evropských institucí celkem jasno. Jejich autoři z Centra pro komunitní práci (CpKP) vsadili na lidskou hravost. Vstupní úkol má například podobu internetového puzzle: z roztrhané mapy Evropy je třeba složit pasující celek.

Zábavnou hrou je doplňování počtu chybějích členských křesel europoslanců. Panáčci barevní podle jednotlivých frakcí po kliknutí sdělují své politické teze. „Přiřaďte k následujícím větám vlajku státu, která patří zemi, v níž se daným jazykem hovoří,“ zní zadání dalšího úkolu.

A vysvětlení pojmu Pravomoc kontrolní je zpestřeno lovem šílené krávy. Svěží, záměrně primitivní grafika nabízí množství vtipných, ovšem zároveň poučných hlášek, pokynů a úkolů, které hned hodnotí. Nenudí.

„Nové internetové vzdělávací stránky vznikly na základě dlouhodobých žádostí učitelů i rodičů. Naším cílem je, aby studenti moderní formou, která je bude bavit, získali vědomosti, které by měl znát a vědět každý občan Evropské unie,“ vysvětluje koordinátor celého projektu Ondřej Marek z CpKP.

Adresa: www.ep15.eu

OTÁZKA PRO Oldřicha Vlasáka, europoslance

Přibližujete lidem v Královéhradeckém kraji evropské úřady?

Informovat o dění v Evropském parlamentu a vysvětlovat pozitiva i negativa dalších evropských institucí vidím jako jednu z priorit své práce. Konkrétně třeba zpravodaj Info, který pravidelně vydávám. Dále píši řadu článků, pořádám přednášky a besedy pro studenty, zúčastňuji se kulatých stolů. Právě na těchto fórech mám příležitost objasňovat evropskou tematiku. Rovněž bych rád zmínil několik knih, které jsem v rámci informovanosti o EU vydal. Důležité jsou také návštěvy EP, které vždy několikrát do roka organizuji pro různé skupiny našich občanů.