Za celoživotní dílo cenu obdrželi například místní sportovní trenéři Alan a Veronika Výborní, Petr Karban a Tomáš Lagutin, in memoriam pak za sportovní činnost také Jiří Krys. Vzpomenuto bylo také na Team Gym TJ Sokol Dvůr Králové, za podporu rozvoje sportu Dvoráci vyznamenali také Georgiose Karadzose.

Dvůr Králové při rozdávání letošních cen pochopitelně nezapomněl ani na umělce. Vyznamenání se dočkala celoživotní díla Tomáše Mervarta, Milana Igla a Jana Nerudy in memoriam. Lubomír Dvořák, uměleckým pseudonymem Luboš Zvičina, si pak odnesl ocenění za svou tvorbu v oblasti výtvarného umění.

Cenu za celoživotní dílo získal předseda královédvorského spolku včelařů Josef Holub. Bez povšimnutí letos nezůstalo ani dílo Milana Bartoše, který přispěl k udržování a rozvoji tradičního lidového řemesla vzor-korytectví. Posledním z oce-něných je Jan Flídr, jenž úspěchem v anketě Zlatý Ámos přispěl k reprezentaci města ve školství.

Zdroj: Youtube