A dnes mají svátek. Právě na 28. března, ve výročí narození Jana Amose Komenského, totiž připadá v České republice Den učitelů. Má ale tato tradice ještě vůbec význam a vědí o ní žáci a studenti?

Svátek má význam

Uznávaný pedagog a historik Vladimír Wolf, který působil řadu let jako děkan Pedagogické fakulty na Univerzitě v Hradci Králové, tvrdí, že právě v souvislosti s Komenským Den učitelů význam má. „Je to svátek tradiční a český. Druhá věc ale je, jak se podařilo zdiskreditovat učitelské povolání. To není záležitost běžných lidí, ale těch, kteří vedou český stát,“ říká Vladimír Wolf a pokračuje: „Když nic jiného, Den učitelů by měl být připomínkou těch, kteří se starají o naší vzdělanost. Koneckonců povolání učitele je posláním. Učitelé pracují s láskou, a to je důležitý argument pro to, aby se toto povolání dostalo na takové pozice, jaké mělo dříve.“

Udržují tradici

O tom, že by bylo dobré v dětech tradici Dne učitelů udržovat, je přesvědčen i ředitel ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové Josef Sedláček. „Děti se o ni zajímají, vloni dokonce přihlásily dva pedagogy do soutěže Zlatý Amos, ale v letošním roce jsme žádnou speciální akci nepřipravovali,“ podotkl Josef Sedláček.

Podle jeho názoru Den učitelů pomalu ztrácí na hodnotě, stejně jako jiné podobné svátky staršího typu, například Den žen. „Místo nich přišly svátky nové a moderní, třeba Valentýn,“ upozornil.

Přesto se ve Dvoře Králové svátek učitelů bude slavit. „Sejdeme se společně se všemi královédvorskými pedagogy a připomeneme si, že patříme ke společenské vrstvě, která se stará o vzdělání mládeže. Akci pořádá město již poněkolikáté,“ dodal Josef Sedláček.

Odkaz učitele národů si připomínají i na ZŠ Komenského v Trutnově. „Jsme škola po Komenském pojmenovaná a máme jeho portrét i v logu. Pro pedagogy připravujeme relaxační akci, ale žáci den učitelů nijak výrazně neřeší,“ sdělil ředitel školy Petr Horčička a pokračoval: „Každá propagace toho, co dělají učitelé ve škole, je ale dobrá. Řada lidí si totiž myslí, že učit může každý. Takže když se jednou za rok učitelé připomenou, není to od věci.“

Škola naruby

Zajímavým způsobem oslavují Den učitelů na ZŠ a MŠ Pilníkov. V tento den si totiž žáci 8. a 9. tříd s učiteli vymění role. „Akce se jmenuje Den učitelů aneb Škola naruby a na starosti ji má školní parlament. Žáci si připraví svou sborovnu, domluví se s pedagogy, zvolí vhodnou metody výuky a pak celý den vyučují buď ve dvojicích, nebo samostatně. Učitelé zase sedí ve třídě v lavicích a chovají se jako žáci, mohou se i zapojit do výuky,“ přiblížila zajímavý nápad ředitelka školy Ilona Skořepová a dodala: „Je to výborná příležitost, aby si děti práci pedagogů vyzkoušely na vlastní kůži a uvědomily si, co to obnáší.“

Zeptali jsme se: Jaký je váš nejoblíbenější učitel?

Kristýna Růžičková, 9 let, ZŠ Náchodská Trutnov
„Moje nejoblíbenější je určitě naše třídní učitelka Jana Nosková. Je totiž nejhodnější ze školy, je s ní veliká legrace a navíc nám dobře vysvětluje novou látku.“

Alena Nováková, 17 let, Gymnázium Trutnov
„Jana Ročňová, která nás učí český jazyk. Je přísná, ale zároveň pohodová a milá. Jedná s námi jako s dospělými a připravuje nás na studium na vysoké škole i na život.“

Eliška Severinová, 12 let, ZŠ Náchodská Trutnov
„Mám ráda pana ředitele Zdeňka Švarce, protože od té doby, co k nám nastoupil, se hodně věcí změnilo k lepšímu. Jako učitel je spravedlivý, fajn a v pohodě.“

Lucie Vaňková, 7 let, ZŠ Malé Svatoňovice
„Nejraději mám paní učitelku Alenu Herzigovou, kterou mám na angličtinku a výtvarný kroužek. Moc mě baví malovat a pracovat s keramikou. Paní učitelka je moc hodná.“

Jiří Odrobiňák, 7 let, ZŠ Malé Svatoňovice
„Mám rád paní učitelku Ladu Jirsákovou. Má nás na tělocvik a byli jsme s ní i na lyžáku. Ale naše třídní učitelka Hana Nehybová je taky hodná. Ta nás učí všechno ostatní.“